Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

V utorok 14. marca sme v našej škole privítali zaujímavého hosťa – otca našej žiačky Barborky - pána Petra Chovanca. Jeho veľkou záľubou je cestovanie. Veľmi ochotne sa s nami podelil o svoje zážitky z ciest po Japonsku, Juhoafrickej republike, Iráne, Izraeli a mnohých ďalších. Vďaka úžasným fotografiám a pútavému rozprávaniu  sme spoznali tieto vzdialené krajiny, ich architektúru, prírodné krásy, tradície. Dozvedeli sme sa, že vlaky v Japonsku jazdia s presnosťou na minútu. Úctivosť a disciplinovanosť sú pre Japoncov typické. V africkej dedine si treba dať pozor na hrochy, lebo sú veľmi nebezpečné. V Iráne ani na krok bez šatky na hlave... A ešte veľa ďalších zaujímavostí.

 Za žiakov 5. C a 6. B triedy ďakujeme a prajeme veľa šťastných kilometrov.

 Mgr. Gabriela Jašeková

Základná škola Dunajská Lužná súrne hľadá:

 1. učiteľa pre 1. stupeň na zastupovanie do 2. ročníka s nástupom od 1.4.2017
 2. učiteľov pre 1. stupeň na plný úväzok s nástupom od 1.9.2017.

 

Žiakov 4.ročníka čakal náročný týždeň. V piatok 10. marca sa začal plavecký výcvikový kurz. Niektorí žiaci si predstavovali, že ich čaká týždeň ulievania sa z vyučovania a príjemného bláznenia vo vode.  Rýchlo pochopili, že to tak nebude. Každý deň sa riadne unavení vracali do školy a tešili sa na obed do školskej jedálne a oddych v školskom klube.Pod vedením dlhoročného skúseného trénera a jeho spolupracovníkov absolvovali 10 hodín poctivého plaveckého výcviku.Neplavci a slabší plavci sa  učili správnemu dýchaniu a splývaniu. Naučili sa základy plaveckých štýlov – prsia, kraul, znak.Pokročilí a zdatní plavci si zdokonaľovali správnu techniku plávania a fyzickú kondíciu.Tvrdý tréning bol popretkávaný uvoľňovacími hrami a súťažami. Na záver kurzu žiaci absolvovali plavecké preteky.Účastníci kurzu si vyslúžili pochvalu za snahu a disciplínu nielen od trénerov, ale aj od pani učiteliek, ktoré vykonávali pedagogický dozor.Žiakom prajeme, aby si svoje plavecké schopnosti mohli dosýta užiť počas letných prázdnin.

                                                                                                          Mgr. Jana Škrhová

 Vážení rodičia,

každoročne, najmä v jesenných a jarných mesiacoch, sa v školách začínajú objavovať vši  /pedikulóza/. Tento problém sa netýka iba našej školy, ale trápi takmer všetky školy  v okolí, v hlavnom meste a pasujú sa s ním aj vzdelávacie inštitúcie v zahraničí. Vlasových parazitov je vo všeobecnosti čoraz viac a sú agresívnejšie.

Napriek žiadostiam o dôslednú kontrolu vlasov zo strany rodičov sa vši opakovane objavujú, respektíve ich šírenie sa nepodarilo zastaviť. Kontrola raz týždenne zo strany školy sa javí ako neúčinná, lebo po kontrole o deň dva sa opäť objavili živé vši.

Preto škola pristupuje k razantnejšej kontrole a opatreniam.

Opatrenia, ktoré urobí škola:

 1. z tried sa odstránia všetky koberce.
 2. do odstránenia pedikulózy bude na 1. stupni každý deň !!! prebiehať prísna kontrola vlasov
 3. po objavení vší alebo vajíčok u dieťaťa sa učiteľ alebo vychovávateľ skontaktuje s rodičom, ktorý si bude musieť zobrať dieťa bezodkladne zo školy  domov
 4. dieťa zostane doma až do odstránenia posledného vajíčka
 5. po nástupe do školy triedny učiteľ v deň nástupu opätovne skontroluje u dieťaťa stav vlasov.

 Opatrenia, ktoré urobí rodič:

 1. Každý deň vlasy skontroluje. V prípade, že sa pri kontrole objavia hnidy alebo živé parazity, dieťa nechá doma do ich úplného odstránenia.
 2. O tom, že dieťa zostáva doma z dôvodu výskytu vlasových parazitov informuje triedneho učiteľa.

Je jednoduchšie, ak rodič odkontroluje denne dve – tri deti ako venovať každý deň jednu vyučovaciu hodinu hromadnej kontrole celej triedy.

Ak každý rodič denne odkontroluje svoje dieťa, nie je možné, aby sa výskyt vlasových parazitov opakoval.  Podstata celého problému spočíva v zanedbaní kontroly v domácnosti. Tento proces nebude jednorazový, teda nestačí denne odkontrolovať vlasy iba počas jedného týždňa, ale opakovane a sústavne. Inak sa s týmto problémom budeme boriť aj naďalej.

Deratizácia, ako jedna z možností, o ktorej sme tiež uvažovali, nie je efektívna, pretože aj po deratizácií sa vši opätovne môžu vyskytnúť, ak rodič kontrolu vlasov zanedbá.

Aby sme ochránili deti rodičov, ktorí sa zodpovedne venujú starostlivosti o vlasy svojich detí, budeme opakované  zanedbávanie vlasovej hygieny a nedodržiavanie pokynov vedenia školy ohľadom vlasových parazitov u nezodpovedných rodičov  považovať za zanedbávanie rodičovskej starostlivosti  a tento stav nahlásime  listom:

 1. obci podľa miesta bydliska,

      2.Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Senci, kam naša škola patrí.

 

Verím však, že zodpovedným prístupom všetkých rodičov do jedného, pravidelnou kontrolou a účinnou prevenciou sa vlasové parazity v našej škole vyskytovať nebudú.

Chcem zdôrazniť, že škola vši nechová, preto nespokojnosť rodičovskej verejnosti by sa mala obrátiť na tých  rodičov, ktorých zanedbávanie starostlivosti o dieťa je zdrojom šírenia parazitov v triedach i v oddeleniach ŠKD.  Objavenie vlasových parazitov totiž nie je traumatizujúce len pre rodičov, ale aj pre učiteľov.

Informácie o prenose, šírení a odstraňovaní vlasových parazitov

Vlasová voš sa prenáša kontaktom, to  znamená,  že sa môže preniesť  aj na osoby  z rodín, kde sa  hygienické zásady a čistota prísne dodržiavajú. Zdrojom prenosu sú opierky  v autobuse, divadle, kine, odkladanie ošatenia v šatniach  a pod.

 Voš detská, čiže pediculus capitis je dlhá 2 až 4 mm a samička denne nakladie 3 – 4 vajíčka, tzv. hnidy, ktoré pripevní nerozpustiteľným  ,,lepom“  k vlasom pri korienku. Žije asi tri týždne a za tento čas dokáže naklásť 100 – 140 vajíčok. Asi za 20 dní z larvy vyrastie dospelá voš.

Po prvom objavení vlasových parazitov nestačí iba ošetriť vlasy šampónom, ale je potrebné  vymeniť uteráky, posteľnú bielizeň, vyprať plyšové hračky, čiapky  a ďalšie ošatenie, a to nielen u dieťaťa, ale aj u ostatných členov rodiny.  Je to náročné na čas, ale inak vši neodstránime! Pretože vši začínajú byť voči šampónom na ich odstránenie odolné. Najistejším prostriedkom je tenkozubý hrebeň, ktorým sa vajíčka vyčešú. Vyčesané vajíčka treba rozpučiť, spláchnuť vo WC, prípadne spáliť. Potom treba vlasy umyť špeciálnym šampónom. Neodporúča sa umývať vlasy špeciálnym prípravkom častejšie než raz za  14 dní, lebo na vajíčka neúčinkuje. Okrem toho všetky antisekticídne prípravky  dráždia vlasovú pokožku, ktorá svrbí. Pomáha zábal z vajíčka a pár lyžičiek olivového oleja, po ktorom vlasy umyjeme šetriacim šampónom.

Po 10 dňoch sa z vajíčok liahnu malé parazity a to je čas na opätovné použitie šampónu.

Pri likvidácii pedikulózy nepomôže ani drastické ostrihanie vlasov u dievčat (postačí ich skrátenie),  ani sťažnosti u vyšších kompetentných orgánov, pretože jediný spôsob, ako vši do školy nepriniesť, je pravidelná kontrola zo strany rodičov. Musia to však robiť zodpovedne všetci rodičia, lebo inak sa vší v škole nezbavíme. A to je ten  problém!

Z minulosti máme  totiž skúsenosti, že dieťa po písomnej výzve rodičov o očistu vlasov prišlo do školy  s neskutočným množstvom vajíčok. Napriek tomu, že dieťa tvrdilo, že rodičia mu vlasy vôbec nekontrolovali, predvolaná matka tvrdila opak.

Alebo sme mali prípad, kedy matka opakovane neošetrila vlasy so živými parazitmi  s odôvodnením, že nemá čas. A kolobeh sa začína odznova a parazity pretrvávajú a pretrvávajú. Preto musíme žiakov nielen so všami, ale aj  vajíčkami posielať domov.

Ďakujem Vám, vážení rodičia, za pochopenie a za to, že ste venovali čas tejto dôležitej informácii.

Veľa úspechov pri  likvidácii vlasových parazitov želá

  

 

PaedDr. Iveta Slobodníková

        riaditeľka školy

Dunajská Lužná 9.3.2017

                        

Fašiangy a karnevaly ohlasujú príchod jari. Keď masky ožívajú, fašiangy sa začínajú. Aj my sme si v našej základnej škole pripravili karnevalové popoludnie. Deti celý deň čakali v napätí, kedy sa budú môcť prezliecť do svojich kostýmov. Mali množstvo nápaditých masiek, niektoré si ich vyrábali samy a niektoré si ich zapožičali.  Za deťmi nezaostávali ani pani vychovávateľky, ktoré sa veselili spolu s nimi v rozličných tematických maskách. V každom oddelení si p. vychovávateľky pripravili pre deti program a rôzne súťaže, mali sme takisto aj prehliadku masiek s následným vyhodnotením.

Po tanečných kolách sa deti občerstvili dobrotami, ktoré si priniesli. Z každej triedy bolo počuť chichot a smiech a všade panovala dobrá nálada. Vyvrcholením fašiangového karnevalu bolo rozdávanie drobných odmien a karnevalové popoludnie sme ukončili dobrou náladou.

Kundláková Mária, vychovávateľka

 

 

Draví levi sa zúčastnili v čase prázdnin kempu v obci Štrba pod Tatrami. Trénovali, plávali, súťažili, spoznávali nové miesta a opäť dookola - počas štyroch dní. Veľmi aktívne pracovali na svojom zlepšení. A to, že urobili veľký pokrok vo svojej hernej činnosti, dokázali priamo na mieste súťaže v ZŠ v Štrbe. Turnaj proti  vytrvalým tatranským hráčom zo Štrby a Tatranskej Lomnice  vyhrali Draví levi – žiaci ZŠ Dunajská Lužná a získali  prvý zlatý pohár, ktorý žiari u pani riaditeľky.

Každý deň bol veselý, náročný, ale čo bolo najhodnotnejšie, upevnil priateľstvá, ale i zodpovednosť a dochvíľnosť. Deti sa naučili  nielen hrať, ale i rešpektovať sa navzájom. Chalani denne pripravovali raňajky, krájali chlieb, ráno nakupovali dobroty pre svojich spoluhráčov a po skončení raňajok umývali riad. Už od pol siedmej ráno / v čase prázdnin/ sa pripravovali na svoj tréning. Dve hodiny ráno, dve podvečer. A po tréningu veru nemali voľno. Plávali v bazéne alebo sa vybrali na výlet zubačkou na Štrbské Pleso a následne na Solisko. Ale nevyhýbali sa ani učeniu. Áno, dobre čítate. V čase prázdnin a ešte i dobrovoľne, pozorne počúvali trénerov. Zvládli i záverečný test zo všetkého, čo sa naučili – teda teórie hry, rozhodcovských pokynov. Test im predsa dával tréner, ktorý patrí k najlepším hráčom florbalu na Slovensku - Martin Kubovič.  

Dni sa končili vo veľmi priateľskej atmosfére, hrách a rozhovoroch s trénermi.

Dňa 22.2.2017 sa konal turnaj medzi Štrbou, Tatranskou Lomnicou a Dunajskou Lužnou. Verte, nebolo to jednoduché. Chalani sa držali, jedna remíza a ostatné výhry. Hralo sa 2x 10 minút – každý s každým dvakrát za sebou.  Som pyšná na dravosť, snahu, optimizmus a radosť, ktorú chlapci dávajú do hry. Tréneri sa o nich vyjadrujú len v superlatívoch.

Bazén, bowling a pizza, pochvaly od trénerov boli odmenou za supervýkon.  Spomienky  im už nikto nevezme. Verím, že boli svetové.

Veľkú vďaku chcem vyjadriť p. riaditeľke zo Štrby – p.Mgr. Ľubomíre Iľanovskej za možnosť celý kemp zorganizovať v priestoroch ich školy, p. Mgr. Parizekovi zástupcovi ZŠ Tatranská Lomnica za účasť a spoluorganizáciu. Trénerom Petrovi Weistukovi a Martinovi Kubovičovi za prípravu.

Mgr. Andrea Balážová

 

Vážení rodičia. Čas, kedy sa budete musieť Vy,spolu s Vašimi deťmi rozhodnúť pre tú správnu strednú školu, sa blíži. Posielam Vám harmonogram jednotlivých krokov a termínov, ktoré boli mierne upravené kvôli veľkonočným prázdninám:

- v týždni od 20. - 24. marca 2017 /na presnom dátume sa dohodneme v jednotlivých triedach/ mi Vaše deti záväzne nahlásia 2 stredné školy - po spracovaní údajov škola vytlačí prihlášky, ktoré prinesú žiaci domov - každú prihlášku musí podpísať dieťa, rodič a potvrdiť detský lekár - najneskôr do 6. apríla 2017 dieťa donesie prihlášky späť do školy, kde ich podpíše riaditeľka školy a odošle ich - manipulačný poplatok za každú prihlášku je 1€. Pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo sa potrebujete poradiť, môžete prísť osobne do školy alebo ma kontaktovať telefonicky. Ďakujem.

Mgr. Petrášová Zuzana
výchovný poradca

Z iniciatívy našich deviatačok pod organizačnou taktovkou Veroniky Kanisovej a Vanesy Pavlačkovej sa konal v našej škole už druhý bedmintonový happening. Do telocvične prišlo i tentokrát vyše 20 chlapcov i dievčat, aby si s chuťou zmerali svoje sily. Z turnajového zápolenia, v ktorom sa hralo systémom každý s každým na jeden set, vzišli tieto výsledky:
 
5.ročník chlapci: 1. Jakub Jaška 5.B
                        2. Oliver Krchniak 5.B
                        3. Martin Németh 5.B
 
 
5.ročník dievčatá:  1. Lea Džuganová 5.B
                          2. Ela Kyselá 5.B
                          3. Barbora Pichlerová 5.C
 
6.ročník mix: 1. Samuel Charvát 6.C
                   2. Mariana Kundrátová 6.C
                   3. Peter Ďuriš
 
7.ročník mix:  1. Diana Šarköziová 7.C.
                    2. Bruno Platek 7.B
                    3. Tomáš Alexy 7.C
 
8.-9.ročník mix: 1. Dominik Lichner  8.A
                       2. Veronika Kanisová 9.C
                       3. Lukáš Kiss  8.B
Tretí bedmintoňák je na programe o 4 týždne, t.j. 28.3., opäť  v utorok od 15:15 v školskej telocvični. 
Na stretnutie pri školskom športe sa opäť bude tešiť aj pán učiteľ Paľaga. 

Vážení rodičia a priatelia školy,

Ako každý rok sa ako zástupcovia  školy a rodičovskej verejnosti uchádzame o Vašu priazeň pri darovaní dvoch % z dane nášmu združeniu. Vieme, žiadateľov je veľa, ale v našej škole máte záruku, že peniaze sa využijú na dobré veci pre naše deti a ich realizácia je viditeľná. Vďaka Vašej štedrej finančnej pomoci sme v minulosti vybudovali kuchynku, toalety, chodník, počítačovú učebňu, nakúpili školský nábytok, interaktívne tabule. Sľúbený chodník z minulého roka z E-bloku do A-bloku  je tiež vybudovaný.

Tento rok by sme s Vašou  podporou chceli:

 1. urobiť väčší lexanový prístrešok pred  E-blokom  /modulová budova/, kde nám deti a naši rodičia pri čakaní na svoje ratolesti v nepriaznivom počasí moknú
 2. vybudovať prístrešok pre bicykle so spevneným podkladom.

  Z uvedených dôvodov  by sme Vás chceli požiadať, keby ste i v tomto roku mohli venovať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu:

ZRPŠ pri ZŠ Dunajská Lužná

IČO: 36065196  sídlo: Školská 257, 90042 Dunajská Lužná

V prípade Vašej ochoty je potrebné postupovať nasledovne:

Ak je daňovník fyzická osoba, ktorá samostatne podáva daňové priznanie (živnostník), vypisuje údaje o združení v kolónke o poukázaní 2% z dane priamo v daňovom priznaní, ktoré pošle na príslušný daňový úrad do 31.marca 2017

Ak je daňovník zamestnanec, je potrebné:

     1.vypísať tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane  z príjmov...“

     Tlačivo - „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane  z príjmov...“, PDF 140 kB

     2.priložiť „Potvrdenie o zaplatení dane“, toto získate u zamestnávateľa, ktorý vykonal ročné

       zúčtovanie preddavkov.  

     3.najneskôr do 30. apríla 2017 je potrebné poslať obe tlačivá daňovému  úradu  v mieste

        Vášho bydliska.

 Pozn.: Do kolónky rok sa píše 2016.

V prípade záujmu si potrebné tlačivo môžete stiahnuť z webovej stránky školy v časti 2% na bočnej lište alebo Vám ho môžeme poslať prostredníctvom žiakov.

Za porozumenie, ochotu a vynaložené úsilie vopred veľmi pekne ďakujeme.

 Dunajská Lužná 15.2.2017

  

                    Michaela Bednárová                     Mgr. Pavol Adamčiak                  PaedDr. Iveta Slobodníková

        predsedníčka ZRPŠ                    predseda rady školy                           riaditeľka školy

Aj keď na lyžiarsky výcvikový kurz chodíme s našimi žiakmi každý rok, vždy dopadne akosi inak. Všetko závisí  od počasia, skladby účastníkov, ubytovania a ďalších faktorov.

Lyžovačku v tomto roku považuje kolektív pedagogických účastníkov za najlepšiu, pokiaľ im pamäť siaha. Hoci obloha na dolniakoch bola zväčša pokrytá šedými oblakmi, lyžiarom na svahu v Krušetnici na Orave  pri poľských hraniciach slniečko svietilo ako najlepšie vedelo od začiatku až dokonca. Úprava 900 metrového svahu dosahovala svojou kvalitou rakúsku úroveň. Každé ráno ,,vyratrakovaná“, bez jediného bubna, s jagajúcim sa snehom. Nádhera! K pohodliu športovcov prispela sedačková lanovka, bežiaci pás pre začiatočníkov, príjemná hudba šíriaca sa po trati z reproduktorov, ústretový personál rodiny Florekovcov, príjemné stravovacie zariadenia priamo pod vlekmi, kde si naše deti mohli oddýchnuť, kúpiť si niečo pod zub a načerpať sily. Čo nás veľmi milo prekvapilo, bola chuť našich žiakov neustále lyžovať, disciplinovanosť pri odchodoch, dodržiavanie prestávok, správanie v jedálni i tolerancia na svahu. Jednoducho, zlaté naše deti!

Popri  brázdeniu na oravských svahoch sme si našli čas aj na návštevu malebného a jedinečného múzea kávy v Krušetnici, kde si záujemcovia  mohli zakúpiť kávu privezenú priamo z plantáží v Mexiku, Hondurase a Brazílii a zoznámiť sa so spôsobmi praženia a pestovania kávy.

Ďalšie popoludnie sme navštívili farmu v Novoti – blízko nášho penziónu – kde nám osobne pán predseda ukázal svoju pýchu – ovce, kravy, teliatka a ponúkol nás syrom vyrobeným v tamojšom podniku. Odvážlivci si mohli skúsiť podojiť kravičku. Tí, ktorí už na farme boli, sa venovali športovému zápoleniu v stolnom tenise.

Moje poďakovanie patrí najmä pani Darine Opátovej za organizáciu a vypracovanie náročnej administrácie, pani Márii Plačkovej za obdivuhodnú trpezlivosť pri vyučovaní začiatočníkov, láskavej zdravotníčke Anne Hrajnohovej,inštruktorom Jozefovi Labisovi a Jurajovi Opátovi,  Romane Barešovej za pomoc pri vykonávaní dozorov podvečer a v nočných hodinách a rodičom za dobre vychované ratolesti.

 

PaedDr.Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

 

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)