Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Veľmi nás teší, že máme medzi sebou veľa šikovných žiakov. Sú medzi nimi aj takí, ktorí prekonali strach a zapojili sa do celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO a rozhodli sa zabojovať o titul NAJMÚDREJŠÍ  MEDZI NAJBYSTREJŠÍMI. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 39 druhákov a 2 tretiaci. A ako to dopadlo?

33 žiakov získalo titul VŠETKOVEDKOV UČEŇ, 7 žiakov sa svojimi vedomosťami zaradilo medzi 30% najmúdrejších žiakov 8. ročníka súťaže a za toto umiestnenie v súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími získali titul VŠETKOVEDKO. Sú to:

KOJŠOVÁ Karolínka z 2. A

KEREKEŠOVÁ Tamarka z 2. B

ORBÁNOVÁ Beátka z 2. B

MARTINKOVIČOVÁ Nikolka z 2. C

GLASSOVÁ Livka z 2. C

KISS Oliverko z 2. E

a VANČO Oliverko z 2. E.

A kto získal titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY? V tomto školskom roku patrí titul žiakovi 3. B - LINDVAYOVI Leovi.

Gratulujeme jeho všetkovedkovskej výsosti a samozrejme aj všetkým Všetkovedkom a Učňom.  

                                                        Mgr.Mariana Jurašiová

Milí žiaci,

v priloženom súbore máte k dispozícii plagát o vyhlásení výtvarnej súťaže k Behu pre deti Dunajská Lužná.

Plagát, PDF 204 kB

Súťaž v prednese slovenských povestí  Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa od svojho vzniku v roku 1991 vyprofilovala na významnú  súťaž v prednese slovenských povestí. Tejto súťaže sa v Senci dňa 25.1.2017 zúčastnila aj jedna naša žiačka z 3.B triedy Alexandra Koptíková. Predniesla povesť o Valentínovi – vodníkovi z Trenčína. Konkurencia bola veľká, ale skúsenosť o to väčšia. Ďakujem Saške za veľmi poctivú prípravu na súťaž.

Mgr. Katarína Móriczová

         

 

U nás v škole sa uskutočni happeningl práve v deň polročných vysvedčení. O čo vlastne išlo? Behom týždňa sa podarilo našim dvom deviatačkám, Vanesse Pavlačkovej a Veronike Kanisovej z 9.C obehať počas prestávok všetky decká na druhom stupni a pozvať ich na túto nevšednú športovú akciu. Svoj nábor podporili aj prípravou vlastného hlásenia v školskom rozhlase a hádajte, koľko ich takto do telocvične prilákali? Vyše 20! a všetci si mali chuť nielen rekreačne zapinkať, ale aj zahrať zápasy a tak si navzájom zmerať sily. Z turnajového zápolenia vzišiel víťaz Dominik Lichner z 8.A, ktorý vo finále zdolal Bruna Plateka zo 7.B a na treťom mieste skončila Dianka Šarköziová zo 7.C.
Keďže sa hralo k.o. systémom, stihli sme odohrať paralelne aj súťaž o cenu útechy, ktorú po výborných výkonoch vyhral Lukáš Kiss z 8.B, pred Vladkom Zemanom zo 4.C a Emmou Tomanovou z 8.A
Ako sa zvykne vravieť s jedlom rastie chuť a tak sme sa dohodli, že sa stretneme opäť už na druhom bedmintonovom happeningu, ktorý sa uskutoční o 4 týždne, t.j. 28.2., opäť  v utorok od 15:15 v školskej telocvični. 
Nad zdárnym priebehom celej akcie bdel dioptriami vylepšený ostrý zrak pána učiteľa Paľagu. 
Športu zdar, bedmintonu zvlášť a žiackym iniciatívam tohto druhu velikánska vďaka a najmä náš veľký rešpekt. Bravó!!!
 
Paľaga Peter, RNDr.

V novembri sa uskutočnilo externé testovanie žiakov 5. ročníkov zo slovenského jazyka a matematiky, ktoré organizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Testovania sa zúčastnilo 73 žiakov a po zverejnení výsledkov môžeme konštatovať,  že naši piataci dosiahli v porovnaní s celoštátnym priemerom nadštandardný výkon!

Národný priemer v matematike bol 62,3 %, v našej škole 73, 2 %. Národný priemer v slovenskom jazyku bol 63,1 %, v našej škole 74,3 %.

Z vynikajúcich výsledkov sa veľmi tešíme, žiakom ďakujeme za zodpovedný prístup pri príprave a učiteľom za výborne odvedenú prácu.

                                                                                        Ing. Jana Čúzyová
školský koordinátor T5

 

Milí rodičia a žiaci,

v priloženom súbore máte k dispozícii výsledky prieskumu k stravovaniu v školskej jedálni. 

Výsledky prieskumu, PDF 463 kB

Vážení rodičia!

Naša škola bola vybraná na pilotné testovanie ( skúšobný monitor) NÚCEMOM. Vaše dieťa bude testované papierovou formou zo slovenského jazyka a matematiky. Účasť je povinná!

Termín: 08.02. 2017- t.j.streda

V tento deň prídu deviataci do školy na ôsmu hodinu ráno. Predpokladaný koniec testovania je okolo 12.00 hod. Po skončení testovania idú žiaci domov.

Vysvetlivky:

NÚCEM-  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Povolené pomôcky: písacie potreby, kalkulačka, pomocné papiere, rysovacie potreby, integrovaní žiaci môžu použiť aj slovníky.

Nepovolené pomôcky: mobil, výpisky zo vzorcov, gramatické tabuľky.

 Mgr.Marcela Šalaková
koordinátor testovania

 

V piatok 27.1. medzi nás zavítal pán Martin Haizer - Dunajskolužňan, tato našej Karinky Haizerovej zo 6.B,  ľadový medveď a vytrvalostný plavec, ktorý na jeseň minulého roka preplával ako člen sedemčlennej slovenskej štafety legendárny Lamanšský prieliv. Kvôli nepriazni počasia svoj prvý pokus na začiatku septembra museli odvolať, aby sa do Anglicka o mesiac opäť vrátili. V studenom počasí a v 15°C vode plnej nástrah a nebezpečných prúdov svoj sen (hoci nateraz len polovičný) uskutočnili. Plávali dňom i nocou a niektoré vlny mali až dva metre, ale oni to napokon dokázali a prežili;). Ďakujeme, že ste medzi nás prišli, podelili sa s nami o neobyčajné dobrodružstvo a držíme Vám palce do ďalších športových výkonov. Viac detailov z tejto dobrodružnej plavby nájdete tu: http://www.ladovemedvede.sk/view.php?cisloclanku=2016080002
 
Správu z besedy pripravili žiaci 6.B pod vedením pána učiteľa Paľagu. Ďakujeme.

Dňa 20.1.2017 sme začali s vyhodnocovaním testov voľby povolania v deviatom ročníku. Vyhodnocovanie prebiehalo individuálne. So žiakmi sme sa porozprávali o výsledkoch testov, na akú školu sa hlásia a akú majú predstavu o svojej budúcnosti. Každý žiak mal priestor porozprávať sa o prípadných nejasných otázkach svojho budúceho vzdelania. Dôležité bolo, či výsledky testovania súhlasia s výberom školy. Ak neboli, v prípade nerozhodných žiakov sme rozšírili povedomie o možnostiach štúdia na stredných školách. Rozhovor sme viedli tak, aby žiaci mali istotu, že ich finálny výber strednej školy je v súlade s ich schopnosťami a vlohami a štúdium úspešne zvládnu. 

 psychológ Jozef Žila 
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Senec

 

V uplynulom období sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády s týmito výsledkami:
 
Kat.G: (5 roč.):
 
1. Peter Bubeliny (5.B) 
2.-4. Kristián Dzvoník (5.B), Lukáš Krčmár (5.B), Noel Tureček (5.A)  všetci zhodne s rovnakým vysledkom
 

Kat.F: (6.-7. roč.)

1. Samuel Charvát (6.C) 
2. Samuel Mala (6.A) 
3. Ema Jakubcová (6.C)
 
Kat.E: (8.- 9.roč.)
 
1. Lukáš Rehák (8.B) 
2. Tomáš Briška (9.C)
3. Dann Mosný (9.B)
 
Všetkým menovaným srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole, v ktorom uz budú reprezentovať nielen seba, ale i našu školu. 
 
Paľaga Peter, RNDr.

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)