Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Vážení rodičia,

na základe podnetu Obecnej polície v Dunajskej Lužnej sme upozornili deti prostredníctvom školského rozhlasu, aby boli na ceste zo školy a do školy obozretnejšie. V tomto predvianočnom čase sa stáva, že rôzne neznáme osoby oslovujú žiakov našej školy. Nevieme, aký je ich úmysel, preto sme žiakov vyzvali, aby sa vyhýbali menej rušným uliciam, aby chodievali v skupinkách a na výzvy cudzích osôb s cieľom informovať sa ( o čomkoľvek) nereagovali.

vedenie školy

1.12.2016 vytvorilo 343 žiakov prvého stupňa našej základnej školy Živú červenú stužku. V predvianočnom čase tak vyjadrili spolupatričnosť, súcit a empatiu s deťmi postihnutými nevyliečiteľnou chorobou. Žiaci druhého stupňa v spolupráci so školským parlamentom vyrobili červené stužky, ktoré symbolicky pripli spolužiakom. Všetkým chorým detičkám posielame náš veľký červený pozdrav!

Ing. Michaela Luteránová

 koordinátor prevencie

Z iniciatívy Rady rodičov školy sa v súčasnosti na našej škole vykonáva anketový prieskum z oblasti školského stravovania. V prípade vášho záujmu zúčastniť sa na prieskume je potrebné vyplniť anketový formulár.

Anketový formulár- odkaz:
https://docs.google.com/forms/d/1y4W-8uLkN--rwVUWorXivD9Et1crEzlidggqAXOhfLA
/edit?usp=sharing

Rada rodičov

Ako každý rok aj tento sa naša škola zúčastnila medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. V kategóriách pre deti vo veku 9-15 rokov súťažilo 50 448 detí. Z našej školy súťažilo 146 žiakov, z nich bolo 42 úspešných riešiteľov. Súťažné úlohy boli veľmi náročné, napriek tomu sme v medzinárodnej konkurencii dosiahli výborné výsledky. Medzinárodný priemer úspešnosti bol 27%, naši žiaci dosiahli úspešnosť 28,7%. Plný počet bodov a 100 percentil dosiahli žiaci Andrej Blažek zo 4.A a Matúš Kršjak zo 4.C,  99 percentil dosiahli Kristína Szabová a Hugo Platek zo 4.B, Tomáš Remiš zo 7.B a Goran Káčer z 8.A. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a úspešným riešiteľom gratulujeme k dosiahnutému úspechu.

Vypracovala: Mgr.Eva Érseková

 

V priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na VII. zasadnutie rady školy,ktoré sa uskutoční v pondelok 12. decembra 2016 o 18.00 hod. v E-bloku ZŠ.

Pozvánka, PDF, 280 kB

V dňoch od 7.11 do 11.11. sme sa my, žiaci 2.ročníka, zúčastnili kurzu korčuľovania v hale Hamikovo v Hamuliakove. Na ľad sa nás prvý deň postavilo presne 62 odvážnych korčuliarov. Pani trénerky si nás rozdelili do troch družstiev. V prvom družstve boli deti, ktoré vedeli dobre korčuľovať a dve profikorčuliarky Lili a Barborka. V druhom a treťom družstve boli začiatočníci a stredne pokročilí. Tieto družstvá boli pomiešané preto, aby sme si mohli pomáhať a navzájom sa povzbudzovať.

            Naučili sme sa základné prvky ako citrónik, vetvička, vozíček, bocian, kanónik a tí najšikovnejší aj lastovičku, slniečko a piruetu. Začiatočníkov najprv naučili ako sa postaviť a ako zabrzdiť.  Napriek tomu, že sme občas padali na zadok, stal sa nám len jeden malý úraz. No zranený Kubko bol statočný ako pravý hokejista.

Posledný deň kurzu nás čakali tri prekvapenia. Pani trénerky nás postavili na ľade do jedného dlhého radu. Pani učiteľka Soňa priniesla trénerkám na striebornom podnose medaily, ktoré nám pripravili skvelé pani učiteľky 2.ročníka. Potom zaznela slávnostná fanfára, ktorú nám zahral známy hudobník a manžel pani učiteľky Jurašiovej  z balkóna na trubke.  Tretím prekvapením bolo posedenie v hokejom bare, kde nás čakali diplomy a občerstvenie – džúsiky a chutné mafinky, ktoré nám napiekla mamička nášho žiaka z 2.B teta Žilincová.

            Na korčuľovaní sa nám veľmi páčilo a už teraz sme sa dohodli, ako sa budeme na ľade stretávať cez víkendy. Už musíme prehovoriť len pani učiteľku a rodičov. 

 

Kolektívna slohová práca žiakov 2.C

 

Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že v dňoch od 5.12.2016 do 10.12.2016  budem vyplácať dopravné za september, október, november, 2016 žiakom, ktorí majú na dopravné nárok. V súčasnej dobe sú to už len deviataci.

Žiaci z Rovinky dostanú: 36,48 €

Žiaci z Miloslavova dostanú: 42,18 €

       

S pozdravom Hrajnohová

tajomníčka školy

 

Dňa 25.11.2016 zavítalo do nášho školského klubu marionetové divadielko s názvom Pod Hríbikom.  Pre veľký úspech v minulom školskom roku nám prinieslo  nové predstavenie uja Hoblinu z názvom Zimná rozprávka. Príbeh bol o dvoch deťoch a ich starých rodičoch. Bol to poučný príbeh ako si treba navzájom pomáhať a nebyť lenivý.  Deti príbeh zaujal a so zatajeným dychom sledovali jeho rozuzlenie. Počas prestávky ujo Hoblina ukázal deťom ako boli kedysi trestané,  kľačali na varechách.  Toto si vyskúšal tiež jeden náš dobrovoľník.  Deti odchádzali s nadšením a i s poučením.

 

Konrádová Eva
vychovávateľka

Milí žiaci a rodičia,

aj tento rok sa koná Vedomostná súťaž Expert Geniality show pre žiakov 6.-9. ročníka.

Ako funguje svet? Viem dobre po anglicky? Som doma v histórií či športe? Tieto a podobné otázky si kladú všetci naši Experti každý rok skôr ako si vyberú témy do súťaže Expert Geniality show. Niektorí z nich sú pravidelnými Expertmi, ale máme opäť aj nováčikov. V súťažných témach pre tento školský rok : Do you speak English?, Spoločnosť kedysi a dnes, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody a Góly, body, sekundy zabojuje naša škola tak, ako aj približne 400 ďalších vo štvrtok 1.decembra.  

79 prihlásených žiakov vyberali učitelia podľa výsledkov v škole, výsledkov zo súťaže "Expert" z minulého roka a celkového spoločenského prehľadu. Štartovné uhradí žiakom Rodičovský výbor. Všetkým zúčastneným držíme palce k úspešnému zvládnutiu súťaže.

 Mgr. Ivana Hubáčová

V utorok, 13.decembra 2016 sa bude konať na našej škole Školský Dráčik. Žiacky parlament organizuje túto akciu Školský Dráčik - burzu hračiek a knižiek, ktoré venujete Vy - žiaci našej školy. Ak máte doma knižky a hračky, s ktorými sa už nehráte a ktoré nepotrebujete a dovolia vám ich rodičia darovať škole, prineste ich prosím svojim pani učiteľkám alebo pani učiteľke Hubáčovej. Poprosíme, aby hry boli kompletné a hračky čisté. Za symbolickú sumu sa budú predávať hračky, hry, rozprávkové DVDčka, autíčka, puzzle aj detské knižky na Luciu 13.decembra. Každý si môžete prísť niečo kúpiť, a tak si spraviť predvianočnú radosť. Výťažok poputuje na dobré účely, pre deti choré alebo také ktoré to potrebujú, podľa návrhu pani učiteliek.

Zvyšné nepredané hračky budú venované na pomoc sociálne slabým rodinkám. ĎAKUJEME!

 

Mgr. Ivana Hubáčová

koordinátor Žiackeho parlamentu

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)