Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Milí rodičia a žiaci, 

v priloženom súbore máte k dispozícii informácie našej školskej psychologičky Mgr. Denisy Zlevskej.  PDF 240 kB

Psychologička Denisa Zlevská hovorí, že deťom nemá zmysel zakazovať technológie, ale budovať kultúru ich používania.

Od začiatku leta sledujeme mániu, ktorú spôsobila hra na mobiloch Pokémon Go. Mnohí vyzdvihujú jej údajné pozitíva, že deti sa vďaka hľadaniu pokémonov s mobilom v ruke vracajú do reálneho sveta, sú na čerstvom vzduchu, spoznávajú kultúrne pamiatky a prírodné krásy svojej krajiny, dokonca že si hľadajú nových kamarátov. Vidíte tento fenomén aj vy tak pozitívne?

Až tak pozitívne zase nie. Hra nie je zlá vec, ale určite to nevnímam ako významný prostriedok pre návrat detí do prírody alebo ku kamarátom. Táto hra podľa mňa nie je efektívny nástroj, aby boli deti viac prítomné v realite. Hoci sú fyzicky vonku, sú stále v prítomnosti niečoho virtuálneho. Sú v hre, kde sa pohybujú ako niekto iný.

V priloženom súbore máte k dispozícii celý článok, PDF 350 kB

 

Dňa 26. septembra 2016 (pondelok) o 18. 00 hod. sa uskutoční VI. zasadnutie rady školy. V priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku.

Pozvánka

Riaditeľka školy plánuje v zmysle § 150 ods. 5  školského zákona  vyhlásiť v školskom roku 2016/2017 riaditeľské  voľno 16.9.2016 (piatok) - pre všetkých žiakov školy.

 Dôvod: z racionalizačných dôvodov.

Vedenie Základnej školy Dunajská Lužná sa do štrajku 13.9. 2016 nezapája.Ranný školský klub bude v prevádzke a vyučovať sa bude ako zvyčajne od 7.00.

vedenie školy

5.septembra 2016 sa počasie rozhodlo, že nám školopovinným dá jasne najavo ukončenie letných prázdnin. Napriek nepriaznivému počasiu sme nový školský rok privítali v krásne vyzdobených a našimi triednymi učiteľmi pripravených triedach. Najmladší spolužiaci vstúpili do rozprávkových tried.

Pani riaditeľka PaedDr. Iveta Slobodníková sa nám prihovorila prostredníctvom školského rozhlasu. K príhovoru sa postupne pridali osobnosti obce Dunajská Lužná - pán starosta Štefan Jurčík, pán predseda rady školy Mgr. Pavol Adamčiak a pani evanjelická farárka Mgr. Elena Ružeková.

S prianím úspešného vykročenia do nového školského roka pre všetkých žiakov, rodičov a v neposlednom rade pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy sme rozlúčili tak, aby sme už na druhý deň kráčali do nášho druhého domova - do našej školy.

Ing. Michaela Luteránová

 

Vážení rodičia, 
do 15. 9. 2016 je potrebné, aby záujemcovia o poistenie vecí žiakov z dôvodu krádeže a straty vecí uhradili potrebnú sumu. Bližšie informácie o poistke získate na webovej stránke na lište  v časti Poistenie.
 
vedenie školy

 

V prvých triedach pracujeme v príjemnej atmosfére a snažíme sa ťahať za jeden koniec - teda spoločne. Preto prichádzame spolu, aby sme Vám ukázali, ako sme sa nie len učili, ale zabávali, akých akcií sme sa zúčastnili a čo všetko nám urobilo radosť. Viac toho nájdete v prezentácii po kliknutí na obrázok :)

Prezentácia prvákov ZŠ Dunajská Lužná

Vážení rodičia, milí žiaci,
srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie školského roka. Stretneme sa 5. septembra 2016 v areáli ZŠ za budovou C-bloku (za školskou jedálňou) o 8,00 hod. Triedni učitelia budú mať v rukách farebné terčíky s označením triedy.
Rodičov našich prváčikov prosíme, aby odovzdali detičky svojej triednej pani učiteľke a zdržiavali sa za nastúpenou triedou. Po slávnostnom otvorení školského roka sa žiaci s triednymi učiteľmi presunú do svojich tried a žiaci dostanú prvé organizačné pokyny. V prípade nepriaznivého počasia, bude slávnostné otvorenie školského roka prebiehať v triedach.
Prihlasovanie detí do školskej jedálne:
Zoznam prihlásených detí do školskej jedálne vypracujú triedne pani učiteľky a pán učiteľ na základe nahláseného záujmu rodičmi alebo priamo žiakmi. Kontaktovať môžete triednych učiteľov formou mailu, telefonicky alebo osobne. Zoznam prihlásených žiakov triedni učitelia uzatvoria 5.9.2016 o 12,00 hod. Po tomto termíne sa prípadní záujemcovia obrátia priamo na vedúcu školskej jedálne. Prihlásení žiaci sa môžu stravovať hneď od nasledujúceho dňa 6.9.2016.

Prajeme Vám úspešný školský rok 2016/2017.
Vedenie ZŠ Dunajská Lužná

Dňa 9. júna sa žiaci 2. C a 2. D triedy zúčastnili spoločného výletu na hrad Červený Kameň. Po príjemnej ceste autobusom sme sa ocitli v areáli hradu. Prešli sme záhradami, kde sme cestou stretli páva a zajačika a po prejdení hradnou bránou sme boli na nádvorí hradu. Už nás tam čakala pani sprievodkyňa. Po vojdení do hradu sa nám snažila priblížiť historické skvosty tejto pamiatky. Trasa viedla dvadsiatimi štyrmi bohato zariadenými priestormi. Prechádzali sme salónmi, spálňami, jedálňou i rytierskou sálou, kde sme si prezreli inštaláciu dobového interiérového zariadenia šľachty od obdobia renesancie po obdobie secesie. Expozičné miestnosti boli doplnené zaujímavou zbierkou historických zbraní, vzácneho porcelánu a portrétov. Zároveň sme sa zoznámili  i s pôvodnými interiérmi hradu: lekárňou, sálou terrenou, knižnicou a kaplnkou. Pani sprievodkyňa celý čas ochotne odpovedala na všetky  zvedavé otázky detí. Veľmi ich napríklad zaujal koč, ktorý má na dverách erb rodu Pálffyovcov, a potom posteľ, ktorá vyzerala zboku ako detská. No pani sprievodkyňa povedala, že aj keď tak vyzerá, tak sa tam v pohode vyspal aj dvojmetrový rytier. Zaujímavé boli pre deti aj rôzne salóniky, ktoré boli rozdelené na dámsky salónik, pánsky a pod.

Po absolvovaní prehliadky hradu sme sa autobusom presunuli na ďalšie miesto – mali sme namierené do jaskyne Driny. Vystúpili sme na parkovisku a po prejdení trasy, ktorá viedla lesom, sme sa ocitli pred vchodom do jaskyne. Ujala sa nás sprievodkyňa, ktorá nás oboznamovala so zákutiami a krásami jaskyne, s jej kvapľovou výzdobu a viacerými zaujímavosťami. Deti mali možnosť vidieť z kvapľov viaceré úkazy, ako napr. slonie uši, babičku, zajaca, nevestu, vodopád a pod.

Jaskyňa Driny je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku.

Aj keď nás cestou z jaskyne zastihol menší dážď, tak nám to nevzalo dobrú náladu a z výletu  sme odchádzali s kopcom zážitkov, dozvedeli sme sa veľa nového a určite deti a aj my, pani učiteľky, budeme mať na čo spomínať.

 

                                                                                 Mgr. Eva Lauková

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)