Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk
Čakať sa oplatilo. Po niekoľkých mesiacoch je Zemeznalec späť! Čoraz kratšie jesenné dni tak môžeš stráviť aj s úlohami nového 5. kola tvojej obľúbenej geografickej súťaže. Ak by si Zemeznalca ešte stál nepoznal/a,  je to pravidelná geografická súťaž portálu Lepšia geografia, do ktorej sa môžeš zapojiť každý mesiac. Každé súťažné kolo pozostáva z desiatich otázok alebo úloh, ktoré sú pripravené tak, aby potrápili nielen tvoje vedomosti, ale odhalili aj tvoju šikovnosť.


Správne odpovede (riešenia úloh) pošli e-mailom sučasne na 2 adresy:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 18.11. 2016. Spomedzi tých, ktorí pošlú správne odpovede na všetky otázky a úlohy včas, budú vyžrebovaní traja výhercovia. Čakajú na nich knižné a mapové ceny.

Zemeznalec PDF

RNDr.Peter Paľaga

V utorok sa naši žiaci 3. – 6. ročníka vybrali do kultúrneho domu na divadelné predstavenie Around the world. Divadelné predstavenie, podobne ako po minulé roky, bolo hrané v anglickom a slovenskom jazyku, takže si žiaci mali možnosť overiť svoje komunikačné zručnosti. Zámerom predstavenia bolo ukázať žiakom iné kultúry a podnietiť v nich snahu pomáhať druhým bez rozdielu náboženstva, kultúry, či farby pleti.

 Dej pozostával z dvoch dobrodružných príbehov mladých cestovateľov, bratov Jana a Maťa. Zázračný teleport, ktorý zdedili a o ktorý súťažili, ich preniesol na rôzne miesta na svete, kde mali splniť úlohu. Jano sa ocitol v Austrálii a s pomocou domáceho šamana Bum Buma sa mu podarilo nájsť v austrálskej púšti vodu a pomôcť tak miestnym obyvateľom. Po jeho návrate sa Maťo dostal do ďalekej Číny, kde sa snažil nájsť ozajstného draka a oslobodiť od neho obyvateľov Číny. Po počiatočných problémoch s neodbytným čínskym predajcom suvenírov sa mu podarilo draka odhaliť v podobe smogu, ktorý produkujú tamojšie továrne. Vďaka tomu sa mu podarilo zbaviť Čínu smogu a šťastne sa vrátiť domov na Slovensko.  Ako to už býva v závere sa objavila zápletka, komu teleport patrí, keďže obaja úlohu splnili. Začali sa predbiehať, kto je šikovnejší, kto viacerým ľuďom pomôže... Napokon si obaja odvážni mládenci uvedomili, že na to aby pomáhali ľuďom a cestovali po svete, nepotrebujú teleport. Spoločne sa teda vybrali na ďalšiu cestu za dobrodružstvom.

Žiakov predstavenie zaujalo, spoločne sa smiali na humorných scénkach, hľadali vodu či draka. Väčšina z nich by si ihneď vymenila miesto s Janom a Maťom a šli by pomáhať ľuďom do sveta.

Mgr. Katarína Ambrusová

  

Členovia i priatelia geograficko-turistického krúžku pod vedením pána učiteľa Paľagu otvorili svoju sezónu krásnou slnečnicovou jesennou vychádzkou do okolitej prírody.

Naučiť našich žiakov v triedach 3.C a 3.D ako sa chrániť  v nepríjemnej či nečakanej situácii sa rozhodla p. policajtka Mgr. Zuzana Mišovičová z OR PZ Pezinok vo štvrtok 13.10.2016 na besede o „Bezpečnosti školáka“.

Prišla žiakov oboznámiť s možnými nástrahami, ktoré na nich číhajú v škole, na ulici, ale aj doma. Zábavnou a poučnou formou im prezradila, ako sa zachovať napríklad v prípade, že im niekto ubližuje alebo ak vidia, že niekto ubližuje slabšiemu. Prezradila im, čo urobiť, ak ich osloví na ulici cudzia osoba a veľa ďalších užitočných rád z prostredia školy, ulice a domácnosti.

Žiaci s nadšením počúvali a zapájali sa aktívne do diskusie, kde vedeli správne reagovať.  Mali možnosť vyskúšať si okuliare, ktoré simulovali pohľad človeka pod vplyvom alkoholu.

Okrem užitočných rád a novej skúsenosti si odniesli aj skvelú náladu. Na záver ako poďakovanie p. policajtke zatlieskali.

 

                                                                                   Mgr. Zuzana Vozárová,

                                                                                   triedna učiteľka 3.D

Ahojte spolužiaci,

školský parlament pripravil pre vás akciu na piatok 21.októbra.

21.10. oslavujeme Deň jablka v rámci prevencie rakoviny. Celý týždeň je týždňom zdravej životosprávy, a preto si v piatok 21.10. naši žiaci prinesú jablkovú desiatu. Týmto si pripomenieme potrebu konzumovať čerstvé ovocie. Ak vám teda mamičky a babičky pripravia rôzne dobroty z jabĺk, prineste si ich na desiatu - koláče, džúsy, pečené jabĺčka, sušené plátky či kompót a dreň - a ponúkni aj spolužiakom.

Nebude chýbať ani súťaž. Pozor, malú odmenu dostane ten, kto prinesie najväčšie a najmenšie jabĺčko. Takže vidíme sa v piatok!! Naši parlamenťáci vás prídu odfotiť.

Viete aké je jablko zdravé ? 3.B sa to rozhodla 6.10.2016 zistiť. Počas hodiny slovenského jazyka a matematiky sme prechádzali rôznymi úlohami a hádankami až sme sa dozvedeli o jabĺčkach rôzne nové informácie. Na výtvarnej výchove sme si jedno také jablko vytvorili pomocou koláže a zakončili sme to ochutnávkou čerstvých jabĺk a  výborných koláčikov napečených od mamičiek. Na budúci rok si to veľmi radi zopakujeme.

                                                                                                                                                           Mgr.Katarína Móriczová

                                                                                                                                                                triedna učiteľka 3.B

                  

 

Dňa 10.10. 2016 sa uskutočnilo celoškolské ZRPŠ, na ktorom starosta obce pán Štefan Jurčík informoval rodičovskú verejnosť o vypracovaní návrhu zväčšenia kapacity Základnej školy Dunajská Lužná z dôvodu predpokladaného nárastu detí v budúcich rokoch.  Touto otázkou sa zaoberala Komisia výstavby, územného plánovania a verejného poriadku v Dunajskej Lužnej aj Rada školy pri ZŠ Dunajská Lužná.

Rozširovanie kapacity ZŠ bude možné riešiť nadstavbou jestvujúcich blokov školy a prístavbou školskej jedálne.

Jestvujúce bloky A a B zo  statických dôvodov by podľa architektonickej štúdie  mali  byť nadstavené z ľahkých materiálov. Pôjde o postupnú etapovitú nadstavbu, ktorá by mala v budúcnosti obsahovať aj prekrytie multifunkčného ihriska, chodníkov, spájajúcich jednotlivé bloky, aby sa žiaci a pedagógovia mohli bezpečne presúvať do učební aj v nepriaznivom počasí.

 

                                                                                                                      Ing. Michaela Luteránová

                                                                                   členka Rady školy pri ZŠ Dunajská Lužná

V priložených súboroch máte k nahliadnutiu spomínaný návrh:

ZŠ 1    ZŠ 2    ZŠ 3

 

Prvý októbrový pondelok prežili žiaci tretích a štvrtých ročníkov trochu inak.
V popoludňajších hodinách sme sa vybrali na exkurziu do Poľnohospodárskeho družstva Úsvit Dunajská Lužná (PD Úsvit).
Počas presunu cez pole a po chodníku pri ceste k PD Úsvit sa žiaci zahrali s vysielačkami.
Blízkosť PD Úsvit oznamoval jeden z poľnohospodárskych strojov, ktorý svojou veľkosťou zaujal nielen žiakov, ale i sprevádzajúcich pedagógov.
Po príchode do areálu PD nás privítal manažér pre živočíšnu výrobu p. Pažitný. Oboznámil nás so živočíšnou výrobou, pozreli sme si kravy - jalovice a kravy – dojnice, ktoré sa chovajú na mlieko. Počas našej návštevy v maštaliach nás pán Pažitný oboznámil, ako sa starajú o zvieratá a trpezlivo odpovedal na otázky našich školákov, ktorých zaujímalo, čo zvieratá žerú, ako často ich kŕmia a prečo majú kravy v ušiach „náušnice“. Potom sme si mohli zblízka pozrieť aj mláďatká - teliatka a samce - býčkov.
Až do posledných minút tohto popoludnia vydržalo i počasie bez dažďa, a tak môžeme s potešením konštatovať, že tento poldeň sa naozaj vydaril. Ďakujeme pracovníkom PD Dunajská Lužná, najmä projektovému manažérovi p. Pažitnému, že nám umožnili túto návštevu, a tým aj nadobudnutie nových vedomostí a zážitkov.

Mgr. Radoslav Munka

               

Dátum testovania:

  1. 11.2016 (streda)

Organizátor:

Testovanie T5 2016 organizuje NÚCEM / Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania/ z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Zameranie testov:

Testovanie sa v súlade so ŠVP orientuje na overenie čitateľských a matematických kompetencií – prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť žiakov interpretovať rôzne druhy súvislých i nesúvislých textov, schopností používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov každodenného života. Testy sú zostavené tak, aby overovali hĺbku vedomostí a zručností, schopnosť žiakov aplikovať ich.

Ciele testovania:

Získať objektívne informácie o výkone piatakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 /2. stupeň ZŠ/ - poskytnúť školám, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach piatakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

Čas riešenia testov:

60 minút – matematika
60 minút – slovenský jazyk

Počet testových úloh:

30 úloh – matematika
30 úloh – vyučovací jazyk

Dňa 10.10.2016(t.j. v pondelok) sa uskutoční celoškolské ZRPŠ o 17.00 hod.- na chodbe školy v B- bloku. Po tomto stretnutí bude ZRPŠ pokračovať aj v jednotlivých triedach.

vedenie školy

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)