Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Dňa 9. júna sa žiaci 2. C a 2. D triedy zúčastnili spoločného výletu na hrad Červený Kameň. Po príjemnej ceste autobusom sme sa ocitli v areáli hradu. Prešli sme záhradami, kde sme cestou stretli páva a zajačika a po prejdení hradnou bránou sme boli na nádvorí hradu. Už nás tam čakala pani sprievodkyňa. Po vojdení do hradu sa nám snažila priblížiť historické skvosty tejto pamiatky. Trasa viedla dvadsiatimi štyrmi bohato zariadenými priestormi. Prechádzali sme salónmi, spálňami, jedálňou i rytierskou sálou, kde sme si prezreli inštaláciu dobového interiérového zariadenia šľachty od obdobia renesancie po obdobie secesie. Expozičné miestnosti boli doplnené zaujímavou zbierkou historických zbraní, vzácneho porcelánu a portrétov. Zároveň sme sa zoznámili  i s pôvodnými interiérmi hradu: lekárňou, sálou terrenou, knižnicou a kaplnkou. Pani sprievodkyňa celý čas ochotne odpovedala na všetky  zvedavé otázky detí. Veľmi ich napríklad zaujal koč, ktorý má na dverách erb rodu Pálffyovcov, a potom posteľ, ktorá vyzerala zboku ako detská. No pani sprievodkyňa povedala, že aj keď tak vyzerá, tak sa tam v pohode vyspal aj dvojmetrový rytier. Zaujímavé boli pre deti aj rôzne salóniky, ktoré boli rozdelené na dámsky salónik, pánsky a pod.

Po absolvovaní prehliadky hradu sme sa autobusom presunuli na ďalšie miesto – mali sme namierené do jaskyne Driny. Vystúpili sme na parkovisku a po prejdení trasy, ktorá viedla lesom, sme sa ocitli pred vchodom do jaskyne. Ujala sa nás sprievodkyňa, ktorá nás oboznamovala so zákutiami a krásami jaskyne, s jej kvapľovou výzdobu a viacerými zaujímavosťami. Deti mali možnosť vidieť z kvapľov viaceré úkazy, ako napr. slonie uši, babičku, zajaca, nevestu, vodopád a pod.

Jaskyňa Driny je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku.

Aj keď nás cestou z jaskyne zastihol menší dážď, tak nám to nevzalo dobrú náladu a z výletu  sme odchádzali s kopcom zážitkov, dozvedeli sme sa veľa nového a určite deti a aj my, pani učiteľky, budeme mať na čo spomínať.

 

                                                                                 Mgr. Eva Lauková

Dňa 3.júna 2016 sa žiaci 2. A  a 2. C triedy zúčastnili návštevy dopravného ihriska v Galante. Na dopravnom ihrisku sa ich ujali skúsení inštruktori, ktorí ich najprv oboznámili s pravidlami, ktoré budú musieť na dopravnom ihrisku dodržiavať. Po inštrukciách boli deti rozdelené do dvoch skupín – jedna riadila kolobežky a druhá bicykle. Inštruktori boli vždy na čele každej skupiny. Jazdenie na kolobežkách a bicykloch nebolo len také bezcieľne, ale deti museli naozaj dodržiavať všetky predpisy, aké platia aj pre vodičov za volantom auta. Dokonca tam potom mali aj „policajtku“ – naša žiačka Matilda Horalová z 2. C, ktorá riadila cestnú premávku. Deti sa tam veľa zaujímavého naučili, oboznámili sa aj s tým, akú výbavu má mať cyklista, čo znamenajú jednotlivé dopravné značky, semafory na ceste a snažili sa ich naozaj aj rešpektovať.

Na záver mali prednášku spojenú s premietaním filmu od Viktora Kubala – Panáčik z križovatky.

Deti si z dopravného ihriska odniesli kopec zážitkov a veľmi sa im tam páčilo.

                                                                                  Mgr. Eva Lauková

30. júna 2016 rozkvitol areál Základnej školy Dunajská Lužná. Leto bolo cítiť na každom kroku. Všade ste mohli stretnúť žiaka, žiačku s kytičkou kvetov v ruke alebo vo vlasoch . Slávnostné zakončenie školského roka otvorili naši najmenší - už absolventi prváci. Ich vystúpenie doplnili šikovné mažoretky.
Pani riaditeľka PaedDr. Iveta Slobodníková privítala všetkých prítomných, prihovorila sa žiakom školy, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, poďakovala všetkým, ktorí sa svojou prácou podieľajú na chode školy. Po krátkom bilancovaní školského roka 2015/2016 sa pokračovalo v oceňovaní žiakov za najlepšie študijné výsledky a najlepšiu dochádzku. Prítomným sa prihovoril starosta obce Dunajská Lužná pán Štefan Jurčík, pán predseda rady školy Mgr. Pavol Adamčiak a pani evanjelická farárka Mgr. Elena Ružeková.
Deviataci odovzdali ôsmakom kľúč, ktorým sa otvára brána do posledného ročníka školy, a vzájomne si popriali úspešné štúdium, ktoré ich čaká v náročnom deviatom ročníku a prvom ročníku v stredných školách.
S prianím načerpania síl do nového školského roka 2016/2017 sa žiaci a prítomní rozišli pozdravom: ,,Hurá na prázdniny“.

Ing. Michaela Luteránová

 

 

Gratulujeme všetkým žiakom k úspešnému zakončeniu školského roka 2015/2016.
Prajeme deviatakom dobrý štart a úspešné vzdelávanie na strednej škole.
Ďakujeme pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom Základnej školy v Dunajskej Lužnej za odvedenú prácu v uplynulom školskom roku a prajeme im oddych a načerpanie nových síl.
Prajeme všetkým krásne prázdniny, šťastné cesty, veľa zážitkov, oddych a radosť z prežitého!

S pozdravom
Pavol Adamčiak

Rada školy pri Základnej škole v Dunajskej Lužnej

Dňa 7.6. 2016 do našej školy zavítal majster sveta v bojových umeniach Roman Volák. Deťom predviedol niekoľko druhov bojových umení. Dokázal vytvoriť príjemnú atmosféru a deti boli z neho unesené a nadšené.

Darina Škarbová

vychovávateľka

 

 

Členkami tohto súboru sú aj žiačky našej ZŠ a to od 2. ročníka až po 6. ročník. Trénujú pod vedením trénerky Boženy Forišekovej a tento rok sa zúčastnili už aj svojich prvých súťaží. Ako súbor fungujú síce len druhý rok, no aj napriek tomu si odniesli zo súťaží, pekné umiestnenia a medaily. Poctivý tréning a príprava  na jednotlivé súťaže sa im vyplatila.

Prvou súťažou, ktorú absolvovali, bol Mia festival v Bratislave v Zrkadlovom háji, ktorý sa konal 15. mája 2016. Tam sa mažoretkový súbor umiestnil s choreografiou Veselý pochod na 3. mieste. Súťaže sa zúčastnilo množstvo mažoretkových a tanečných súborov a dievčatá si odtiaľ odniesli nielen radosť z úspechu, ale aj veľa nových skúseností do ďalšej súťažnej sezóny.

Druhá súťaž, ktorú absolvovali, bola Zlatá palička v Galante 21. mája 2016. Tu sa  mažoretky umiestnili na 6. mieste.

Verím, že sa naše mažoretkové rady budú ďalej rozrastať o šikovné dievčatá, ktoré baví tanec a pohyb a že  sa budú stále častejšie zúčastňovať rôznych súťaží a akcií, kde môžu predviesť svoju šikovnosť a radosť z pohybu. Čaká nás ešte veľa práce, no verím, že naše dievčatá budú len a len napredovať a že postupne budeme môcť zabojovať aj na iných súťažiach mažoretiek.

Prajeme im veľa úspechov a elánu do ďalších súťažných sezón a nech sa im darí v nácvikoch a príprave nových choreografií aj v budúcom školskom roku.

                                                                

Mgr. Eva Lauková

asistentka trénerky  Boženy Forišekovej

 

 Zoznam mažoretiek

 

Dňa 3. Júna 2016 sa naši žiaci deviateho ročníka mali zúčastniť súdneho pojednávania v budove Justičného paláca. Pojednávanie bolo síce odročené na iný termín z dôvodu absencie kľúčových svedkov, no žiaci sa mohli otvorene porozprávať so sudcom Okresného súdu Bratislava 1 pánom JUDr. Golianom, pani JUDr. Kovarčíkovou, prokurátorkou Okresnej prokuratúry Bratislava 1 a pánom JUDr. Vačokom, obhajcom a bývalým policajným vyšetrovateľom.

Žiaci sa oboznámili s priebehom prípravného a súdneho konania a bolo im zodpovedané množstvo otázok. Celá diskusia bola veľmi prínosná, žiaci si ujasnili množstvo pojmov, právnych a vyšetrovacích postupov. Na záver smeli nahliadnuť do ciel pre obvinených, ktoré sa nachádzajú v blízkosti pojednávacej sály. Samozrejme, ochotne prijali pozvanie na drobné pohostenie v bufete „Justičák“ od pána Mgr. Adamčiaka, ktorému sme za sprostredkovanie a zorganizovanie celej akcie vďační.

RNDr. Lukáčiková

Cyklus preventívnych prednášok s pani policajtkou Mgr. Zuzanou Mišovičovou z ORPZ v Pezinku uzavreli tento školský rok siedmaci. Riešili tému šikany, kiberšikany, násilia a agresivity v školách. Na konkrétnych príbehoch žiakov získali skúsenosť ako v takých prípadoch postupovať. Prednášku ukončili citátom : ,, Nikdy nikomu nerob to, čo nechceš, aby sa stalo tebe.“

                                                                                             

Ing. Michaela Luteránová
                                                                                                         koordinátor prevencie

Vážení rodičia,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na V. zasadnutie rady školy.

Pozvánka, Pdf, 275 kB

Dňa 1. 6. 2016 sme v Školskom klube privítali 5 krásnych rôznofarebných poníkov.  Keďže v tento deň majú deti svoj sviatok, chceli sme ich prekvapiť. Všetky deti mali samozrejme možnosť sa na poníkoch povoziť, niektoré dokonca priniesli aj drobnú maškrtu v podobe jabĺčka alebo mrkvičky. Po vození mohli deti poníky aj nakŕmiť.  Všetky deti sa veľmi tešili a v ich očiach žiarili iskričky nadšenia a šťastia z pekného zážitku.

Myslím si, že sa nám prekvapenie podarilo a deti mali veľkú radosť. Poníky a ich vodcovia odchádzali s tým, že k nám v budúcnosti určite znovu zavítajú.

 Kundláková
vychovávateľka

Aktuálne fotogalérie

Kalendár podujatí a prázdnin

  CP by PSD TO HTML

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)