Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii plagát na Deň Základnej školy v Dunajskej Lužnej. Zároveň Vás všetkých srdečne pozývame.

Plagát, PDF 287 KB

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na X. zasadnutie rady školy,ktoré sa uskutoční v pondelok 26. júna 2017 o 18.00 hod. v E - bloku ZŠ.

Pozvánka, PDF 342 KB

Tak ako minulý školský rok, tak aj v tomto školskom roku bolo na jeho konci pripravené zaujímavé podujatie pre žiakov 9. ročníka. Nielen pre to, že im to dovoľuje veková hranica účasti, ale najmä preto, že im to môže pomôcť do ich života, ktorý odchodom zo základnej školy ešte viac začnú samostatne žiť, zúčastnili sa v stredu 7. júna 2017 ako verejnosť trestného pojednávania na Okresnom súde Bratislava I v Justičnom paláci. Návštevu našich žiakov koordinoval a doprevádzal sprievodným slovom hovorca súdu - JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, náš predseda rady školy. Napriek tomu, že sme trochu na stanovený čas pojednávania meškali, ústretovosťou predsedu senátu JUDr. Jána Goliana a jeho prísediacich, sme nič nezmeškali. Niekoľko minút na nás museli čakali a určitý čas trvala aj kontrola 37 žiakov príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže pri vstupe do ,,Justičáku“. Predmetom pojednávania bola trestná činnosť troch obžalovaných zo zločinu lúpeže  a nebezpečného vyhrážania, dokonca jeden z obžalovaných bol blízko veku mladistvého.Na vlastné oči a uši sme mohli počuť a vidieť, ako procesne prebieha pojednávanie. Bonusom po skončení súdneho konania bola diskusia s pani prokurátorkou JUDr. Kovarčíkovou a obhajcom JUDr. Alušíkom, ktorí ochotne odpovedali na otázky našich žiakov nielen ohľadom tohto trestného konania.Pred odchodom zo zaujímavého prostredia Justičného paláca nás ešte náš sprevádzajúci predseda rady školy prekvapil sladkou pozornosťou a zaželal, aby všetkým zúčastneným aj tieto nevšedné a poučné chvíle priameho kontaktu zo súdmi pomohli v budúcnosti, aby sa nikdy v živote neocitli v pozícii obvinených či obžalovaných, resp.aby takto zo súdmi nikdy nič nemali.To je prianím aj ich sprevádzajúcich triednych učiteliek.

Ing. Michaela Luteránová a Mgr. Marcela Šaláková

  

V stredu 19. apríla 2017,  sa uskutočnilo školské kolo celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2017. V žičlivej atmosfére vytvorenej účinkujúcimi i divákmi, v príjemnom prostredí 5. A triedy, sme zhliadli až 37 obdivuhodných speváckych výkonov.

Tento rok sa súťažilo iba v 3 vekových kategóriách a tu sú výsledky, o ktorých rozhodla odborná porota v zložení p. uč. Lauková (predsedníčka poroty), p. uč. Jáchimová a p. uč. Vozárová.

V I. kategórii (žiakov 1. -3. ročníkov) zvíťazila Alexandra Miklošková z 2. C triedy, na druhom mieste sa umiestnila Laura Jonker z 2. E triedy a tretie miesto obsadila Agátka Chalmovská z 1. A triedy a Timotej Hrazdílek z 3. D triedy.

V II. kategórii (žiakov 4. - 6. ročníkov) si víťazné umiestnenie odnáša Mária Anna Volný zo 4. A a Vanesska Domianová zo 4. C triedy, druhé miesto obsadila Alexandra Katrenčíková zo 4. A triedy a tretie miesto si vyspievali Magdalénka Krištofíková zo 4. C a Hugo Platek zo 4. B triedy.

V III.kategórii (žiakov 7.-9.ročníka) sa na prvom mieste umiestnila Hanka Volný zo 7. C triedy. Druhé, ani tretie miesto sme neudelili, nakoľko Hanka Volný bola jediná súťažiaca v tejto kategórii. No aj keby mala konkurenciu, podala taký krásny spevácky výkon, že veríme, že aj napriek tomu by v tejto kategórii zvíťazila.

Do okresného kola, ktoré bude v stredu 17. mája 2017 v Senci, postupujú víťazky jednotlivých kategórii. Súťažiace z druhých miest sú náhradníčkami.

Všetkým súťažiacim ešte raz ďakujeme za predvedené výkony a želáme si spoločne, aby ste svoje spievanie rozvíjali do krásy a radosti i naďalej. Jedno veľké špeciálne ĎAKUJEM všetkým pedagógom i rodičom za prípravu detí na túto našu spevácku súťaž.

                                                                                                                         Mgr. Eva Lauková

    

Žiaci našej školy sa veľmi úspešne venujú nielen učeniu, ale aj mimoškolským aktivitám. Začiatkom júna nás veľmi potešila správa o svetovom úspechu našich dvoch žiakov. Šiestak Martin Alexy a štvrták Adam Buček so skupinou S3T KIDZ vyhrali na majstrovstvách sveta v kategórii „Break dance deti“ zlato! Sme na našich majstrov sveta veľmi pyšní!

 Mgr. Martina Adámeková

Celá skupina po vystúpení:

Ich tréner je Dominik Pössinger, bývalý žiak ZŠ v Dunajskej Lužnej

 

24.mája 2017 sme sa so žiakmi deviateho zúčastnili edukačnej aktivity v Národnej rade SR. Sprevádzal nás zamestnanec komunikačného oddelenia pán Mgr. Ľubomír Adamišin. 

Žiaci najprv absolvovali osobnú prehliadku pri vstupe do budovy, potom sa presunuli na prehliadku priestorov NRSR.Najväčšou výhodou našej návštevy bolo, že nezasadala Národná rada. Vo vstupnej tzv. Hurbanovej sieni hlavnej parlamentnej budovy sme si pozreli vitrínu so štátnymi symbolmi Slovenskej republiky, a to sú štátny znak, štátna vlajka, pečať a hymna. Sú tu i tri ďalšie dôležité dokumenty: súhlas poslancov so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie, súhlas so vstupom do NATO a vyhlásenie zvrchovanosti Slovenskej republiky z júla 1992. V Hurbanovej sieni na čelnom mieste je  bronzová busta predsedu prvej Slovenskej národnej rady Jozefa Miloslava Hurbana s dátumom september 1848. Vtedy vznikol historický prvý slovenský parlament. Nie však v Bratislave, ale vo Viedni. Hurbanovými najbližšími spolupracovníkmi boli Štúr a Hodža. Obzreli sme si aj vlajku, ktorú  štúrovci používali. Neďaleko na kovovej doske na stene okrem dokumentov z Moravskej ríše a ďalších historických fotografií a dokladov je aj originál textu básne Janka Matúšku Nad Tatrou sa blýska, ktorá sa neskôr stala slovenskou hymnou. Krásnou ozdobou vstupného priestoru rokovacej sály je kolekcia siedmich tabuľových olejomalieb na dreve. Autor je akademický maliar Albín Brunovský, súbor diel má názov Slovensko. Naša prehliadka končila na balkóne, kde nám pán Adamišin  ukázal, kde kto sedí, kde je  miesto pre prezidenta štátu. Ak nie sú nejaké výnimočné záležitosti, prezident má právo raz ročne verejne vystúpiť pred poslancami Národnej rady s tzv. prejavom o stave republiky.

Plní dojmov opustili sme po tomto prijatí reprezentačné sídlo Slovenskej republiky. Pri odchode nám pribalili aj propagačné materiály.

Vypracovala: Mgr.Eva Érseková

Žiaci deviateho ročníka sa dňa 19.4.2017 zúčastnili  exkurzie v múzeu Holokaustu a v Mestskom múzeu v Seredi. Najprv sme si prehliadli expozíciu s odborným výkladom, potom sme sa zúčastnili  besedy Deti a holokaust. Expozíciou múzea nás sprevádzala p. Aneta Kozmérová.  Oboznámila žiakov s osudom Židov na území Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945, s postupným okliešťovaním ich ľudských a občianskych práv, ktoré začalo v roku 1938, teda ešte pred vznikom Slovenského štátu a vyvrcholilo deportáciami do vyhladzovacích táborov. Žiaci si prehliadli expozíciu múzea, baraky, v ktorých žili rodiny čakajúce na deportácie, appelplatz, kde sa sústreďovali zadržaní. Na exkurzii sa zúčastnilo 59 žiakov deviateho ročníka a p. učiteľky Mgr. Eva Érseková, Ing. Michaela Luteránová,, Mgr. Marcela Šalaková, Mgr. Štefánia Mináriková. Pani sprievodkyňa  umožnila deťom  vstúpiť do vagónu, v ktorom boli ľudia deportovaní. Upozornila ich, že vo vagóne bolo aj 120 ľudí, z ktorých veľký počet tvorili deti do 16 rokov. Vo vagóne boli 2 vedrá, jedno s čistou vodou, druhé na potrebu. Po celú dobu deportácie, ktorá trvala 3 až 4 dni boli vagóny zapečatené. Toto bol prvý zážitok, pri ktorom si žiaci začali uvedomovať hrôzu, ktorú museli prežívať deportovaní. Druhý silný zážitok boli panely s fotografiami detí a menami zavraždených. Druhá časť exkurzie bola prednáška Deti a holokaust. Prednášajúci Mgr. Matej Beránek zoznámil žiakov s osudmi troch židovských detí a ich rodín. Po celú dobu prednášky boli žiaci veľmi pozorní, bolo vidieť, že ich prednáška veľmi zaujala.

   Druhé múzeum, ktoré sme navštívili, bolo mestské múzeum v Seredi. Expozícia múzea je venovaná  premene stredovekého kráľovského hradu Šintava na mohutnú renesančnú protitureckú pevnosť. Žiaci si prezreli vystavená keramiku, kachlice, vzácne sklo, zbrane, drobné predmety a mince pochádzajú z archeologického výskumu nádvoria seredského kaštieľa, ktorý prebiehal v rokoch 1984 – 1992, kde sa stredoveký hrad nachádzal.

Vypracovala: Mgr. Eva Érseková

 

Deti sa od malička v každodennom živote  stretávajú s pojmom finančná gramotnosť, financie, peniaze,  eurá... a učia sa o nich i na hodinách matematiky, prírodovedy, slovenského jazyka....

Vo štvrtok 25.5.2017 žiaci 2.B mali možnosť stráviť svoj čas v NBS v Bratislave. Išlo nielen o exkurziu, ale deti dostali aj odpovede na otázky.  Dozvedeli sa ako vznikli peniaze a ako sa dá zistiť, či sú bankovky pravé. Vypočuli si, kto sa stará o euro, aké symboly sú zobrazené na bankovkách a koľko krajín používa euro. Zaujímavým poznaním  bolo zistenie, ako a z akého materiálu sa vyrábajú bankovky a mince.

Deti si pozreli interaktívnu prezentáciu, vypočuli si k nej výklad, prezreli si výstavu. Zážitkom bol i výhľad z najvyššej budovy Slovenska - z 31. poschodia NBS či vlastnoručné vyrazenie si mince.

Odchádzali sme s novým pohľadom do sveta financií. Potešil nás i propagačný  materiál, ktorý si deti odniesli  ako spomienku na tento výnimočný deň, ktorý deťom pomôže v ich rozhľade a ďalšej orientácii vo „svete financií“.

 Mgr. Viera Brejková

                                                                                        

V máji 2017 sme sa aktívne zapojili do e-testovania NÚCEM  žiakov štvrtého, siedmeho a ôsmeho ročníka. Štvrtáci riešili testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, siedmaci zo slovenského jazyka a literatúry, ôsmaci z matematiky a dva testy z anglického jazyka. Testovanie prebiehalo v termíne od 16.5. do 26.5.2017. Koordinátorom testovania bola p. Mgr. Eva Érseková, administrátormi vyučujúci predmetov.

Žiaci dostali predbežné hodnotenie hneď po absolvovaní testov. Po ukončení testovacieho cyklu bude mať riaditeľ školy na portáli systému e-Test (NOVINKY) prístup k reportom s výsledkami: úspešnosť a dosiahnutý percentil žiakov, úspešnosť školy a celkovú úspešnosť testu. Cieľom testovania je okrem overenia vedomostí získať počítačovú zručnosť pri e-testoch a príprava  žiakov na tento typ testovania.

 Vypracovala: Mgr. Eva Érseková

 

Koncom mája sme v priestoroch telocvične privítali organizátorov Putovnej výstavy. Išlo o projekt- Spoznávaj vedu. Žiaci druhého stupňa ZŠ Dunajská Lužná si pod odborným dohľadom mohli na vlastnej koži vyskúšať množstvo zaujímavých fyzikálnych pokusov. Vďaka samozrejme patrí aj pedagógom Mgr. Jozefovi Labisovi a Ing. Michaele Luteránovej, ktorí túto akciu zorganizovali.
 
   Mgr. Jozef Labis
 
 
  

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)