Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Vážení rodičia a priatelia školy,

Ako každý rok sa ako zástupcovia  školy a rodičovskej verejnosti uchádzame o Vašu priazeň pri darovaní dvoch % z dane nášmu združeniu. Vieme, žiadateľov je veľa, ale v našej škole máte záruku, že peniaze sa využijú na dobré veci pre naše deti a ich realizácia je viditeľná. Vďaka Vašej štedrej finančnej pomoci sme v minulosti vybudovali kuchynku, toalety, chodník, počítačovú učebňu, nakúpili školský nábytok, interaktívne tabule. Sľúbený chodník z minulého roka z E-bloku do A-bloku  je tiež vybudovaný.

Tento rok by sme s Vašou  podporou chceli:

 1. urobiť väčší lexanový prístrešok pred  E-blokom  /modulová budova/, kde nám deti a naši rodičia pri čakaní na svoje ratolesti v nepriaznivom počasí moknú
 2. vybudovať prístrešok pre bicykle so spevneným podkladom.

  Z uvedených dôvodov  by sme Vás chceli požiadať, keby ste i v tomto roku mohli venovať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu:

ZRPŠ pri ZŠ Dunajská Lužná

IČO: 36065196  sídlo: Školská 257, 90042 Dunajská Lužná

V prípade Vašej ochoty je potrebné postupovať nasledovne:

 • Ak je daňovník fyzická osoba, ktorá samostatne podáva daňové priznanie (živnostník), vypisuje údaje o združení v kolónke o poukázaní 2% z dane priamo v daňovom priznaní, ktoré pošle na príslušný daňový úrad do 31.marca 2017
 • Ak je daňovník zamestnanec, je potrebné:
  1. vypísať tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane  z príjmov... (PDF 140 KB),
  2. priložiť „Potvrdenie o zaplatení dane“, toto získate u zamestnávateľa, ktorý vykonal ročné zúčtovanie preddavkov,
  3. najneskôr do 30. apríla 2017 je potrebné poslať obe tlačivá daňovému  úradu  v mieste Vášho bydliska.

Pozn.: Do kolónky rok sa píše 2016.

V prípade záujmu si potrebné tlačivo môžete stiahnuť z linku uvedenom v bode č. 2.

Za porozumenie, ochotu a vynaložené úsilie vopred veľmi pekne ďakujeme.

 Dunajská Lužná 15.2.2017

 

PaedDr. Iveta Slobodníková,riaditeľka školy

Mgr. Pavol Adamčiak,predseda rady školy

Michaela Bednárová ,predsedníčka ZRPŠ

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)