Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Školský rok sa začína 1. septembra 2017  končí 31. augusta 2018.

Vyučovanie v 1. polroku sa začína 4. septembra 2017 /pondelok/ a končí 31.januára 2018 /streda/.

Vyučovanie v 2. polroku sa začína 1.februára 2018 /štvrtok) a končí 29.júna 2018 /piatok/.

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/2018

Prázdniny

Posledný deň vyučovania

Deň v týždni

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania

Deň v týždni

jesenné

27.10.2017

piatok

30.10.-31.10.2017

2.11. 2017

štvrtok

vianočné

22.12.2017

piatok

23.12.-5.1. 2018

8.1.2018

pondelok

polročné

   1.2.2018

štvrtok

2.2. 2018

5.2. 2018

pondelok

jarné

2.3.2018

piatok

5.3.–9.3. 2018

12.3. 2018

pondelok

veľkonočné

28.3.2018

streda

29.3. –3.4.2018

4.4. 2018

streda

letné

29.6.2018

piatok

2.7. – 31.8. 2018

3.9. 2018

pondelok

Časový rozvrh vyučovacích hodín a prestávok

  hodina prestávka  
1. 7:50 - 8:35 10 minút  
2. 8:45 - 9:30 10 minút  
3. 9:40 - 10:25 20 minút  
4. 10:45 - 11:30 10 minút  
5. 11:40 - 12:25 5 minút  
6. 12:30 - 13:15 20 minút Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 minút  
8. 14:25 - 15:10  

Miloslavov - 15:29, 16:46

Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

11:30 - 11:50 20 minút (ZUŠ, krúžky)
12:25 - 12:45 20 minút (ZUŠ, krúžky)
13:15 - 13:35 20 minút (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)