Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

ZŠ Dunajská Lužná prijme:

1.s nástupom od 1. júla 2018 zamestnanca na pozíciu školníka na plný úväzok /uchádzač musí ovládať drobné remeselnícke práce/ 

2.kuriča na skrátený úväzok s nástupom od 15.októbra 2018 /vždy do konca vykurovacieho obdobia 15. apríla/
  Obidve pozície môže vykonávať tá istá osoba.
 
3.pedagóga na vyučovanie predmetov pracovné vyučovanie, pestovateľské práce /svet práce/, technika, hudobná výchova.
 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. čísle riaditeľky školy 0911 444 355 alebo osobne na sekretariáte školy.

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)