Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk
Riaditeľka školy plánuje v zmysle § 150 ods. 5  školského zákona  vyhlásiť v školskom roku 2017/2018 riaditeľské  voľno v týchto dňoch:
 1./ 22. november 2017 ( streda) - iba pre žiakov 2. stupňa, 1. stupeň má vyučovanie.

Dôvod: Z organizačných dôvodov súvisiacich s testovaním žiakov  5. ročníka T 5 – 2017. 

2./ 21. 3. 2018 (streda)-  iba pre žiakov 2.stupňa, 1. stupeň má vyučovanie. 
Dôvod: Z organizačných dôvodov súvisiacich s testovaním žiakov . ročníka T 9 - 2018

3./ 7.5. 2018 (pondelok)- deň po dni pracovného pokoja, nasledujúci deň je štátny sviatok.

4./ 30.4.2018 (pondelok) - deň po dni pracovného pokoja, nasledujúci deň je štátny sviatok.
 
Žiaci druhého stupňa, vrátane deviatakov sú z obedov hromadne odhlásení. Kto má záujem o obed, môže sa individuálne prihlásiť v školskej jedálni. 

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)