Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk
 Priezvisko a meno, titulAprobácia 
1. Blizniaková Katarína vychovávateľstvo Blizniaková Katarína
2. Čisáriková Lenka, Mgr. výtvarná výchova  
3. Jáchimová Ľudmila vychovávateľstvo  
4. Kollárová Viera vychovávateľstvo Kollárová Viera
5. Konrádová Eva vychovávateľstvo Konrádová Eva
6. Kundláková Mária vychovávateľstvo Kundláková Mária
7. Mogrovicsová Monika, Bc. vychovávateľstvo Mogrovicsová Monika, Bc.
8. Munka Radoslav, Mgr. telesná výchova, vychovávateľ
9. Poláková Renata vychovávateľstvo
10. Revická Janka vychovávateľstvo Revická Janka
11. Richterová Mária vychovávateľstvo  Földváryová Marika
12. Škarbová Darina, Mgr. vychovávateľstvo  Škarbová Darina, Mgr.

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)