Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk
 Priezvisko a meno, titulAprobácia 
1. Adámeková Martina, Mgr. slovenský jazyk – nemecký jazyk,anglický jazyk Adámeková Martina, Mgr.
2. Ambrusová Katarína, Mgr. slovenský jazyk - dejepis  
3. Balážová Andrea, Mgr. špeciálna pedagogika Balážová Andrea, Bc.
4. Barešová Romana, Mgr. slovenský jazyk – ruský jazyk  
5. Báhidská Zuzana, PaedDr. učiteľstvo pre 1. stupeň, anglický jazyk  
6. Blaho Ján, Mgr. katolícka teológia  
7. Borošová Paulína, Mgr. anglický jazyk - prírodopis  
8. Brejková Viera, Mgr. učiteľstvo pre 1. stupeň  
9. Brodzianska Barbora, Mgr. výtvarná výchova Brodzianska Barbora, Mgr.
10. Ceizelová Martina, Mgr. politológia, doplňujúce pedagogické štúdium  
11. Čúzyová Jana, Ing.

učiteľstvo odborných ekonomických predmetov na stredných školách,

slovenský jazyk a literatúra

Čúzyová Jana, Ing.
12. Drmelová Jana, Mgr. učiteľstvo pre 1.stupeň, špeciálna pedagogika   
13. Ďurošová Helena, Mgr. slovenský jazyk Ďurošová Helena, Mgr.
14. Érseková Eva, Mgr. dejepis – archívnictvo - informatika Érseková Eva, Mgr.
15. Hubáčová Ivana, Mgr. nemecký jazyk- anglický jazyk  
16. Jáchimová Soňa, Mgr. učiteľstvo pre 1.stupeň Jáchimová Soňa, Mgr.
17. Jakubcová Mária,Mgr. učiteľstvo pre 1.stupeň Jakubcová Mária,Mgr.
18. Jančiová Zdenka Mgr. učiteľstvo pre 1. stupeň Jančiová Zdenka Bc.
19. Jašeková Gabriela, Mgr. matematika - chémia Jašeková Gabriela, Mgr.
20. Jurašiová Mariana, Mgr. učiteľstvo pre 1.stupeň – etická výchova - špeciálna pedagogika  
21. Kéderová Jarmila, Mgr. učiteľstvo I.stupeň, katechétka  
22. Kisková Katarína, Mgr. matematika - biológia  
23. Kišacová Adriana, Mgr. učiteľstvo pre 1.stupeň Kišacová Adriana, Mgr.
24. Kováčová Darina, Mgr. učiteľstvo pre 1.stupeň Kováčová Darina, Mgr.
25. Kubišová Martina, Mgr. učiteľstvo pre 1.stupeň, anglický jazyk   
26. Labis Jozef, Mgr. telesná výchova - trénerstvo Labis Jozef, Mgr.
27. Lauková Eva, Mgr. učiteľstvo pre 1.stupeň, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov pre 5. - 12. ročník - ruský jazyk / estetika Lauková Eva, Mgr.
28. Lukáčiková Martina, RNDr. biológia - environmentalistika  
29. Luteránová Michaela, Ing. informatika – fyzika - technika Luteránová Michaela, Ing.
30. Mináriková Štefánia, Mgr. matematika – občianska výchova Mináriková Štefánia, Mgr.
31. Minarovič Anna, Bc. anglický jazyk Minarovič Anna, Bc.
32. Móriczová Katarína, Mgr. učiteľstvo pre 1.stupeň  
33. Opátová Darina, PaedDr. telesná výchova – etická výchova  
34. Paľaga Peter, RNDr. geografia – etická výchova Paľaga Peter, RNDr.
35. Petrášová Zuzana, Mgr. matematika - geografia  
36.  Petrová Jana,PaedDr. učiteľstvo pre 1.stupeň, etická výchova, špeciálna pedagogika  
37. Plačková Mária, Mgr. matematika - chémia Plačková Mária, Mgr.
38. Radvanská Sylvia, PhDr. pedagogika- psychológia Radvanská Sylvia, PhDr.
39. Ružeková Elena, Mgr. náboženská výchova Ružeková Elena, Mgr.
40. Rybárová Ľubica, PaedDr. telesná výchova – branná výchova – etic. výchova – angl. jazyk Rybárová Ľubica, PaedDr.
41. Slobodníková Iveta, PaedDr. slovenský jazyk - dejepis Slobodníková Iveta, PaedDr.
42. Šalaková Marcela, Mgr. slovenský jazyk – etická výchova Šalaková Marcela, Mgr.
43. Škrhová Jana, Mgr. učiteľstvo pre 1.stupeň - etická výchova Škrhová Jana, Mgr.
44. Štellerová Zuzana, Ing. chémia Štellerová Zuzana, Ing.
45. Volenská Hana, Mgr. slovenský jazyk – občianska výchova  
46. Vonyiková Csóková Edita, Mgr. slovenský jazyk – nemecký jazyk  
47. Vozárová Zuzana, Mgr. učiteľstvo pre 1.stupeň - špeciálna pedagogika Vozárová Zuzana, Mgr.

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)