Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii plagát na Deň obce Dunajská Lužná.

PLAGÁT, PDF

Milí rodičia a žiaci,

z dôvodu aktualizácie údajov v systéme stravovania v školskej jedálni sa identifikačné čipy pri výdaji stravy zatiaľ nebudú používať. Žiakom, ktorí sa prihlásili na stravovanie, bude obed vydaný aj bez čipu. O každej zmene v systéme výdaja stravy budete včas informovaní. Ďakujeme za pochopenie.

vedúca školskej jedálne

 

Milí rodičia a žiaci prvého ročníka,

v prípade nepriaznivého počasia budú mať žiaci  1. ročníka  slávnostné otvorenie na chodbe v A-bloku a po ňom odídu v sprievode triednych učiteľov do tried.

Milí rodičia a žiaci prvého ročníka,

v prípade nepriaznivého počasia budú mať žiaci  1. ročníka  slávnostné otvorenie na chodbe v A-bloku a po ňom odídu v sprievode triednych učiteľov do tried.

Milí rodičia a žiaci prvého ročníka,

v prípade nepriaznivého počasia budú mať žiaci  1. ročníka  slávnostné otvorenie na chodbe v A-bloku a po ňom odídu v sprievode triednych učiteľov do tried.

Milé deti, vážení rodičia,

slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019  sa uskutoční v pondelok 3.septembra 2018 v areáli ZŠ v dvoch etapách.

O 8, 00 hod.  – slávnostné otvorenie pre žiakov 2.- 9. ročníka.

O 9, 00 hod. –  slávnostné otvorenie pre žiakov 1.ročníka.

V prípade nepriaznivého počasia budú žiaci 2.- 9. ročníka vo svojich triedach, žiaci

  1. ročníka budú mať slávnostné otvorenie na chodbe v B-bloku a po ňom odídu v sprievode triednych učiteľov do tried.

Slávnostného otvorenia školského roka sa v areáli školy zúčastnia aj žiaci elokovaného pracoviska z  MKS.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

 PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy, a kolektív zamestnancov ZŠ Dunajská Lužná

 

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019,  sa pre prváčikov  uskutoční v pondelok 3. septembra 2018 v areáli Základnej školy Dunajská Lužná o 9,00 hod. Slávnostného otvorenia školského roka sa v areáli školy zúčastnia aj žiaci 1. ročníka

V prípade nepriaznivého počasia budú mať žiaci  1. ročníka  slávnostné otvorenie na chodbe v A-bloku a po ňom odídu v sprievode triednych učiteľov do tried.

Žiaci elokovaného pracoviska z MKS sa so svojimi triednymi pani učiteľkami stretnú po otvorení v náhradných triedach E-bloku ZŠ. Do tried Vás aj s deťmi odvedú triedne pani učiteľky. Slávnostné otvorenie školského roka spolu so stretnutím v triedach bude trvať asi jednu hodinu.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

 PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy,  a kolektív zamestnancov ZŠ Dunajská Lužná

 

Vážení rodičia budúcich prváčikov, milé deti,

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nesmie škola zverejňovať na webovej stránke a verejných miestach zoznamy žiakov, preto budete o umiestnení Vášho dieťaťa informovaní prostredníctvom mailovej pošty v priebehu posledného augustového týždňa.

Informácia bude obsahovať:

        1. triedu

        2. meno triedneho učiteľa

        3.umiestnenie triedy /budˇ v ZŠ alebo v elokovanom pracovisku v MKS/.

Do budovy ZŠ sme prednostne zaraďovali:

  1. deti, ktoré majú v ZŠ staršieho súrodenca
  2. deti, ktoré bývajú v časti Nové Košariská smerom k malej vode/určité ulice/
  3. deti zamestnancov školy.

Rozdeliť 123 detí do šiestich tried bolo veľmi náročné a sťažené existenciou elokovaného pracoviska. V niektorých prípadoch nebolo možné akceptovať požiadavku rodičov zaradiť dieťa k žiadaným kamarátom. V takom prípade sme sa snažili umiestniť do triedy aspoň deti, ktoré navštevovali rovnakú škôlku.

Prosíme rodičov, aby rozdelenie žiakov do tried akceptovali a nežiadali o preradenie dieťaťa do inej triedy. Za pochopenie ďakujeme.

 

V stredu 13.6.2018 sme sa vybrali spoznať krásne miesto neďaleko  Bratislavy  Biofarmu za Stupavou.  Po asi hodinovej ceste troma autobusmi sme boli konečne na mieste. Vítalo nás útulné prostredie farmy učupenej priamo v lese. Po krátkej prestávke nás ujo bača previedol po celej farme, poukazoval nám všetky zvieratká, porozprával o nich  zaujímavé veci a trpezlivo odpovedal na všetky naše otázky. Ukázal nám diviaka Šaňa, koníky Micu a Kuba, strážneho psa Luckyho, ružové svinky, veľa ovečiek na paši, ktoré sme si mohli pohladkať a dokonca aj malého býčka.  Po malej exkurzii sme sa rozdelili na skupinky a kobylka Mica nás povozila na koči. Veľmi sa nám to páčilo. Tie deti, ktoré sa práve nevozili, strávili svoj voľný čas na malom ihrisku. Okolo obeda sme sa hladní s radosťou usadili v jedálni. Naše taniere boli po chvíli prázdne. Nasledovalo spoločné fotenie a výlet sa pomaly končil. Cesta  späť do školy nám ubehla rýchlo. Plný zážitkov sme doma rozprávali, čo všetko sme videli.

Už teraz sa tešíme na naše ďalšie výlety.

                                     Deti prvých ročníkov s pani učiteľkami triednymi

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

úradné hodiny počas letných prázdnin sú nasledovné :

  • pondelok od 8.00 hod.- 12.00 hod. , do 20. júla 2018. 

V prípade zmeny Vás budeme prostredníctvom školskej webovej stránky včas informovať.

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)