Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

V priebehu minulého týždňa sa uskutočnila na našej škole prvýkrát burza kníh. Do burzy sa zapojilo mnoho žiakov so svojimi starými a prečítanými knihami, ktoré si tak mali možnosť nájsť nových majiteľov, čitateľov. O knižky mali záujem najmä žiaci prvého stupňa, ktorí v sprievode svojich pani učiteliek prišli do A- bloku a odchádzali s novými dobrodružstvami schovanými v stránkach. Dokázali tak poprieť všeobecný mýtus o tom, že dnešné deti nečítajú. Omyl! Naše deti čítajú, čomu sa tešia nie len triedne pani učiteľky ale i pani učiteľky čítania a literatúry. =) Veríme, že sa podobná akcia na našej škole ešte zopakuje.

Z vydarenej akcie má radosť i pani učiteľka/knihovníčka Mgr. Ambrusová, ktorá sa teší na malých i veľkých čitateľov vo zvyčajnom čase v knižnici.

 

Mladá alchymistka Dianka Dubovcová (žiačka 5.C) namiešala pre svojich spolužiakov tajomný magmatický kokteil, ktorým sme simulovali sopečný výbuch. Dočervena sfarbený lávový prúd sa spenený lial  von z krátera a mladí reportéri si túto udalosť nemohli nechať ujsť. Takto ju zachytili objektívmi svojich aparátov.

  RNDr. Peter Paľaga
učiteľ geografie

 

Vo štvrtok 11.1.2018 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády s týmito výsledkami:
 
      Kat.G: (5.roč.):
1. Pifflová Karolína (5.A)
2. Klč Paula (5.B)
3. Blažek Andrej (5.A)
 
Kat.F: (6.-7.roč.):
1. Franko Martin (6.A)
2. Charvát Samuel (7.C)
 
3. Mala Samuel  (7.A) 
 
Kat.E: (8.-9.roč.):
 
1. Rehák Lukáš (9.B) 
 
2. Budinský Adam (8.B)
 
3. Volný Hana (8.C)
 
Úspešnými riešiteľmi sa spomedzi všetkých 42 súťažiacich stali 37. Všetkým účastníkom patrí naše ocenenie za ich chuť a odhodlanie,  úspešným riešiteľom gratulujeme a menovaným 9 žiakom želáme veľa úspechov v okresnom kole, v ktorom už budú reprezentovať nielen seba, ale i našu školu. 
 
 
Mgr. Zuzana Petrášová a RNDr. Peter Paľaga
učitelia geografie
 
 
 

 

Žiaci našej školy sa tak ako po iné roky zúčastnili medzinárodnej informatickej súťaže iBobor, ktorá prebiehala od 6.11 do 13.11. 2017. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov a posmeliť ich v  kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. V tomto školskom roku sa súťaže zúčastnilo 74 216 súťažiacich z 992 škôl z celej Európy. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 118 žiakov. Najmladší žiaci (4. a 5.ročník) súťažili v kategórii Bobrík.  Zúčastnilo sa  55 detí, 28 sa stalo úspešnými riešiteľmi. Plný počet bodov a 100 percentil dosiahol Hugo Platek z 5.B triedy, 97 percentil dosiahli Veronika Mirante zo 4.C, Andrej Blažek, Patrick McDonnell a Mária Anna Volný z 5.A, Paula Klč z 5.B a Magdaléna Krištofíková z 5.C  triedy. V kategórii mladších žiakov – Benjamínov (6.-7.ročník) súťažilo 39 detí, z nich 10 bolo úspešnými riešiteľmi. Najlepšie výsledky – 97 percentil dosiahla Marína Angela Alexy zo 7.C triedy.V kategórii starších žiakov – Kadetov (8.a 9.ročník) súťažilo 24 žiakov ôsmeho ročníka, úspešnými riešiteľmi sa stalo 8 žiakov. Plný počet bodov a 100 percentil dosiahol Tomáš Remiš z 8.B triedy, druhé miesto patrilo Tomášovi Alexymu z 8.C triedy. Úspešným riešiteľom gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 Vypracovala: Eva Érseková

 

Milí rodičia, 

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na IVX. zasadnutie rady školy.

Pozvánka, PDF

posielajú 17 žiaci, 7 rodičia a 3 psi :)

 
S pozdravom 
p.uč. Paľaga
vedúci krúžku
Tešíme sa z pokračujúcej kreativity a inšpirácie žiakov 7.C, ktorí vytvorili ďalšie pozoruhodné hudobné nástroje - lesný roh Marianny Kundrátovej "a lá Hornbach", slamková panova flauta + plechovo znejúca balónová blana na originálnom bubne Sama Charváta ako aj mašľová kreácia perkusie Broni Schulczovej. 
 
P. Paľaga

Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú aj mesiace.

Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc.

Toto je len pár z pranostík a porekadiel, ktoré poznáme o Lucii. Sviatok sv. Lucie, ktorý v minulosti sprevádzali bohaté zvyky, tradície a obyčaje, ktorý dnes už mnohí ani nepoznajú. Z legiend vyplýva, že svätá Lucia bola kresťankou, ale nútili ju, aby si vzala za manžela pohana, ktorému sa páčili jej krásne oči. Lucia si ich vylúpila a poslala mu ich. V ľudových tradíciách bola Lucia najväčšou zo všetkých bosoriek. Aj preto sa s týmto dňom spájalo množstvo praktík, ktoré mali pomôcť v boji so zlými silami. Lucie boli biele bytosti so zamúčenými tvárami, po domoch chodievali oblečené v bielych šatách, ometajúc steny štetkou alebo husím krídlom. My sme na škole teda tiež povymetali všetky kúty, aby sme odohnali všetky zlé sily a mágiu.

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                             Mária Richterová

Milí rodičia a žiaci,

 v priloženom súbore máte k dispozícii platný cestovný poriadok školského autobusu. Čas je upravený tak, že autobus odchádza z každej zastávky o 5 minút skôr, ako to bolo v skúšobnej jazde. 

Platný cestovný poriadok školského autobusu, PDF

- tak znelo zadanie projektu pre žiakov 7.C na hudobnej výchove. A hoci nešlo o žiadnu súťaž o najatraktívnejší, resp. najoriginálnejší tvorivý počin, Peťo Ďuriš zo 7.C si svojím prístupom k zadaniu takéto ocenenie priam vypýtal. Veď uznajte sami koľko kreativity i fortieľu dokázal uplatniť, aby z nábytkových dielcov IKEA vytvoril takýto nevídaný nástroj.  Peťo si popri tom dal záležať aj na utajenom prinesení svojej gitarky do školy, aby až na 6.hodine nič netušiacich spolužiakov i pána učiteľa doslova šokoval, keď ju z úkrytu lavice vytiahol na svetlo. Talentovaného a zručného výrobcu prvej školskej gitary s vďačnosťou prijala aj pani riaditeľka, ocenila jeho originalitu i šikovnosť a povzbudila ho do ďalšej tvorivosti.

 
S potešením zaznamenal: Peter Paľaga, učiteľ hudobnej výchovy

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)