Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Milí rodičia a žiaci,

vedúca školskej jedálne oznamuje žiakom, ktorí stratili čip, aby nahlásili stratu čipu svojim triednym učiteľom. Nový čip si môžu prevziať u vedúcej školskej jedálne od budúceho týždňa, t.j. od pondelka 1. 10. 2018. Rodičia žiakov prvého ročníka si môžu identifikačný čip do elektronického systému výdaja stravy prevziať už zajtra t.j. 28.9. 2018 u vedúcej školskej jedálne. 

 

Alžbeta Némethová
vedúca školskej jedálne

 

Rada školy pri ZŠ v Dunajskej Lužnej považuje za dôležité informovať všetkých, ktorých zastupuje a háji záujmy (žiakov, rodičov, učiteľov a zamestnancov ZŠ), že na základe jej žiadosti bol na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dunajská Lužná dňa 25. 09. 2018 prerokovaný bod: "Informácia o štádiu prestavby ZŠ Biely dom". V tomto bode prijalo OZ uznesenie, že pri kontrolných dňoch počas realizácie tohto projektu budú okrem poslancov OZ prizývaní aj zástupcovia vedenia ZŠ  a Rady školy. Veľmi dôležitou informáciou však bola odpoveď na otázku, kedy sa začne samotná prestavba budovy, resp. kedy preberie vysúťažená stavebná firma stavenisko. Týmto dňom je 27. september 2018.Rada školy verí, že tento pre ZŠ existenčný projekt už bude len napredovať a jeho realizácia sa úspešne skončí v stanovenom termíne 9 mesiacov v zmysle Zmluvy o dielo č. 4/2018 a budova bude slúžiť svojmu účelu na začiatku školského roka 2019/20.

za členov RŠ
JUDr. Mgr.Pavol Adamčiak, predseda RŠ

 

Milí rodičia a žiaci,

v priloženom súbore máte k dispozícii harmonogram krúžkov v školskom roku 2018/2019.

HARMONOGRAM, PDF

 Dňa 21.9. 2018 sa uskutoční účelové cvičenie v prírode. Zúčastnia sa ho žiaci II.stupňa . Žiaci s alergiami ostávajú doma.

 

Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame na plenárnu schôdzu ZRPŠ, ktorá sa uskutoční dňa 8.10.2018 o 17,30 hod. v B-bloku ZŠ. 
Po skončení plenárnej schôdze sa budú konať krátke triedne schôdzky, na ktorých sa budú voliť zástupcovia tried do rady rodičov.
Tešíme sa na Vašu účasť!
 
Michaela Bednárová, predsedníčka ZRPŠ
Mgr. Pavol Adamčiak, predseda rady školy
PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy
 
 
 

Milí rodičia a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na XVII. zasadnutie rady školy.

Pozvánka, PDF

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii plagát na Deň obce Dunajská Lužná.

PLAGÁT, PDF

Milí rodičia a žiaci,

z dôvodu aktualizácie údajov v systéme stravovania v školskej jedálni sa identifikačné čipy pri výdaji stravy zatiaľ nebudú používať. Žiakom, ktorí sa prihlásili na stravovanie, bude obed vydaný aj bez čipu. O každej zmene v systéme výdaja stravy budete včas informovaní. Ďakujeme za pochopenie.

vedúca školskej jedálne

 

Milí rodičia a žiaci prvého ročníka,

v prípade nepriaznivého počasia budú mať žiaci  1. ročníka  slávnostné otvorenie na chodbe v A-bloku a po ňom odídu v sprievode triednych učiteľov do tried.

Milí rodičia a žiaci prvého ročníka,

v prípade nepriaznivého počasia budú mať žiaci  1. ročníka  slávnostné otvorenie na chodbe v A-bloku a po ňom odídu v sprievode triednych učiteľov do tried.

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)