Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Milí rodičia a žiaci prvého ročníka,

v prípade nepriaznivého počasia budú mať žiaci  1. ročníka  slávnostné otvorenie na chodbe v A-bloku a po ňom odídu v sprievode triednych učiteľov do tried.

Milé deti, vážení rodičia,

slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019  sa uskutoční v pondelok 3.septembra 2018 v areáli ZŠ v dvoch etapách.

O 8, 00 hod.  – slávnostné otvorenie pre žiakov 2.- 9. ročníka.

O 9, 00 hod. –  slávnostné otvorenie pre žiakov 1.ročníka.

V prípade nepriaznivého počasia budú žiaci 2.- 9. ročníka vo svojich triedach, žiaci

  1. ročníka budú mať slávnostné otvorenie na chodbe v B-bloku a po ňom odídu v sprievode triednych učiteľov do tried.

Slávnostného otvorenia školského roka sa v areáli školy zúčastnia aj žiaci elokovaného pracoviska z  MKS.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

 PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy, a kolektív zamestnancov ZŠ Dunajská Lužná

 

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019,  sa pre prváčikov  uskutoční v pondelok 3. septembra 2018 v areáli Základnej školy Dunajská Lužná o 9,00 hod. Slávnostného otvorenia školského roka sa v areáli školy zúčastnia aj žiaci 1. ročníka

V prípade nepriaznivého počasia budú mať žiaci  1. ročníka  slávnostné otvorenie na chodbe v A-bloku a po ňom odídu v sprievode triednych učiteľov do tried.

Žiaci elokovaného pracoviska z MKS sa so svojimi triednymi pani učiteľkami stretnú po otvorení v náhradných triedach E-bloku ZŠ. Do tried Vás aj s deťmi odvedú triedne pani učiteľky. Slávnostné otvorenie školského roka spolu so stretnutím v triedach bude trvať asi jednu hodinu.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

 PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy,  a kolektív zamestnancov ZŠ Dunajská Lužná

 

Vážení rodičia budúcich prváčikov, milé deti,

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nesmie škola zverejňovať na webovej stránke a verejných miestach zoznamy žiakov, preto budete o umiestnení Vášho dieťaťa informovaní prostredníctvom mailovej pošty v priebehu posledného augustového týždňa.

Informácia bude obsahovať:

        1. triedu

        2. meno triedneho učiteľa

        3.umiestnenie triedy /budˇ v ZŠ alebo v elokovanom pracovisku v MKS/.

Do budovy ZŠ sme prednostne zaraďovali:

  1. deti, ktoré majú v ZŠ staršieho súrodenca
  2. deti, ktoré bývajú v časti Nové Košariská smerom k malej vode/určité ulice/
  3. deti zamestnancov školy.

Rozdeliť 123 detí do šiestich tried bolo veľmi náročné a sťažené existenciou elokovaného pracoviska. V niektorých prípadoch nebolo možné akceptovať požiadavku rodičov zaradiť dieťa k žiadaným kamarátom. V takom prípade sme sa snažili umiestniť do triedy aspoň deti, ktoré navštevovali rovnakú škôlku.

Prosíme rodičov, aby rozdelenie žiakov do tried akceptovali a nežiadali o preradenie dieťaťa do inej triedy. Za pochopenie ďakujeme.

 

V stredu 13.6.2018 sme sa vybrali spoznať krásne miesto neďaleko  Bratislavy  Biofarmu za Stupavou.  Po asi hodinovej ceste troma autobusmi sme boli konečne na mieste. Vítalo nás útulné prostredie farmy učupenej priamo v lese. Po krátkej prestávke nás ujo bača previedol po celej farme, poukazoval nám všetky zvieratká, porozprával o nich  zaujímavé veci a trpezlivo odpovedal na všetky naše otázky. Ukázal nám diviaka Šaňa, koníky Micu a Kuba, strážneho psa Luckyho, ružové svinky, veľa ovečiek na paši, ktoré sme si mohli pohladkať a dokonca aj malého býčka.  Po malej exkurzii sme sa rozdelili na skupinky a kobylka Mica nás povozila na koči. Veľmi sa nám to páčilo. Tie deti, ktoré sa práve nevozili, strávili svoj voľný čas na malom ihrisku. Okolo obeda sme sa hladní s radosťou usadili v jedálni. Naše taniere boli po chvíli prázdne. Nasledovalo spoločné fotenie a výlet sa pomaly končil. Cesta  späť do školy nám ubehla rýchlo. Plný zážitkov sme doma rozprávali, čo všetko sme videli.

Už teraz sa tešíme na naše ďalšie výlety.

                                     Deti prvých ročníkov s pani učiteľkami triednymi

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

úradné hodiny počas letných prázdnin sú nasledovné :

  • pondelok od 8.00 hod.- 12.00 hod. , do 20. júla 2018. 

V prípade zmeny Vás budeme prostredníctvom školskej webovej stránky včas informovať.

 

Oznamujeme, že multifunkčné ihrisko v ZŠ Dunajská Lužná nebude z dôvodu čerpania dovolenky od 2.7.2018 k dispozícii ani žiakom ZŠ Dunajská Lužná ani ostatnej verejnosti. Areál je monitorovaný kamerami prepojenými na obecnú políciu. Obecná polícia bude námatkovo vykonávať kontroly areálu. Pri neoprávnenom vstupe do areálu školy je obecná polícia oprávnená  uložiť narušiteľom pokutu.

Záujemci o športovanie môžu na športovú činnosť využívať tzv. jamu v časti Jánošíková.

O zmene Vás budeme včas informovať.

Za pochopenie ďakujeme.

Vedenie ZŠ Dunajská Lužná

 

Deväť rokov z pohľadu dĺžky ľudského života nie je až tak veľa, je však podstatný rozdiel,  či ide o roky detstva, alebo zrelej dospelosti. V živote našich deviatakov sa dnes zavŕšila jedna z najvýznamnejších životných etáp – formálne sa končí ich detstvo a roky strávené na základnej škole. Z malých a nesmelých prváčikov sa stali krásni mladí ľudia plní snov,  ideálov a odhodlania a chuti do života.  Prežili na našej škole úžasných deväť rokov, ktoré sa nepochybne navždy vpíšu do ich mysle i srdiečka, pretože za ten čas získali nielen dobrý vedomostný základ, na ktorom budú môcť ďalej stavať, ale naučili sa tvoriť a formovať vzťahy, priateľstvá, dokážu si navzájom pomáhať, rešpektovať sa a mať sa radi.

29.6. sme spoločne so žiakmi 9.A a 9.B symbolickým kľúčom túto etapu uzavreli.

Milí naši deviataci, do ďalšieho života Vám všetci pedagógovia, zamestnanci našej školy ako aj mladší spolužiaci želajú mnoho úspechov, spokojnosti a úsmevu na tvári.

A pamätajte,  že dvere našej školy sú pre Vás vždy otvorené ... :)

Paľaga Peter, RNDr.

Po koncoročných previerkach, v mesiaci júni, sa štvrtáci vybrali oddýchnuť si do školy v prírode v Hruštíne. Čakala ich nádherná príroda Oravy, ihličnaté husté lesy a čistý vzduch prevoňaný trávou. Ubytovaní boli v nádhernom horskom hoteli Kristína. Napriek tomu, že už boli známky uzavreté, žiaci sa stále mali čo učiť. Počas pobytu si zašli na niekoľko výletov, z ktorých vedomosti si potom porovnávali v spoločných kvízoch. Mali možnosť spoznať Slanický ostrov a jeho históriu. Okrem toho, že si zopakovali učivo z vlastivedy a literatúry, mali zážitok aj z plavby loďou. Navštívili Múzeum slovenskej dediny v Zuberci. Tu si pripomenuli nielen vlastivedu ale dokonca aj hudobnú výchovu. Zaspievali si ľudové piesne zo života slovenskej dediny. Rovnako zaujímavý bol aj výstup na Vasiľovskú hoľu, kde im náš chatár v úlohe sprievodcu porozprával o faune a flóre miestnej lokality. Naučili sa napríklad ako predísť stretnutiu s medveďom. V čase relaxu si žiaci zaplávali v bazéne či vyskúšali vírivku. Veľkým prekvapením bola aj večerná opekačka a naplno sa využívalo aj detské ihrisko v blízkosti chaty. Nezabudli sme ani na šport. Svoje schopnosti si porovnali žiaci v športovej olympiáde v štyroch disciplínach. Ich úsilie bolo odmenené medailami a diplomami. Domov sa vrátili šťastní a usmiati  žiaci plní nových síl a zážitkov.O žiacky kolektív v počte 41 žiakov sa starali spolu so mnou aj pedagógovia našej školy, menovite p. učiteľka Opátová, vychovávatelia p. Richterová a p. Munka, za čo im veľmi pekne ďakujem.Pre žiakov aj nás to bola ukážková rozlúčka s kolektívom na prvom stupni. Budúcim piatakom prajem veľa úspechov v ďalšom vzdelávaní sa na druhom stupni našej školy.

                                                                                    Mgr. Zuzana Vozárová

 

Žiakov 6.A a 7.B čakal v stredu 20.6. pristavený autobus, ktorý ich vzal na celodenný koncoročný výlet. Pani učiteľka Ing. Jana Čúzyová pripravila pre žiakov pestrý a zaujímavý program rozdelený na tri časti. Našou prvou zastávkou bolo kúpeľné mesto Piešťany, v ktorom si mali možnosť žiaci pozrieť centrum i známy kolonádový most. Kúpeľný ostrov zaujal žiakov svojou prírodou a krásnymi zátišiami s jazierkami a fontánami. V teple, ktoré v ten deň bolo, boli kvapôčky vody príjemným osviežením. Druhou zastávkou bola dedinka Podolie s miniatúrami slovenských hradov a zámkov. Tu sa popri milej sprievodkyni predviedli i naši žiaci svojimi vedomosťami, keď promptne odpovedali na otázky z histórie od pani učiteľky Ambrusovej. Mali možnosť vidieť i model Čachtického hradu, ktorý bol posledným bodom výletu. Výstup na spomínaný hrad bol náročnejší, no žiaci ho bravúrne zvládli a krásny výhľad zo zrúcaniny na údolia okolo bol peknou odmenou pre všetkých. Na hrade nám sprievodkyne predstavili jeho najznámejšiu obyvateľku, Alžbetu Bátoriovú, ktorá v ňom údajne i zomrela. Zaujímavý výklad dopĺňali legendy a povery, ktoré deti pozorne počúvali. Po náročnom výlete si žiaci spokojne oddýchli v autobuse a unavení po celodennom cestovaní a chodení sa večer šťastne vrátili domov.

Mgr. Ambrusová Katarína

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)