Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Žiaci našej školy sa tak ako po iné roky zúčastnili medzinárodnej informatickej súťaže iBobor, ktorá prebiehala od 6.11 do 13.11. 2017. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov a posmeliť ich v  kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. V tomto školskom roku sa súťaže zúčastnilo 74 216 súťažiacich z 992 škôl z celej Európy. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 118 žiakov. Najmladší žiaci (4. a 5.ročník) súťažili v kategórii Bobrík.  Zúčastnilo sa  55 detí, 28 sa stalo úspešnými riešiteľmi. Plný počet bodov a 100 percentil dosiahol Hugo Platek z 5.B triedy, 97 percentil dosiahli Veronika Mirante zo 4.C, Andrej Blažek, Patrick McDonnell a Mária Anna Volný z 5.A, Paula Klč z 5.B a Magdaléna Krištofíková z 5.C  triedy. V kategórii mladších žiakov – Benjamínov (6.-7.ročník) súťažilo 39 detí, z nich 10 bolo úspešnými riešiteľmi. Najlepšie výsledky – 97 percentil dosiahla Marína Angela Alexy zo 7.C triedy.V kategórii starších žiakov – Kadetov (8.a 9.ročník) súťažilo 24 žiakov ôsmeho ročníka, úspešnými riešiteľmi sa stalo 8 žiakov. Plný počet bodov a 100 percentil dosiahol Tomáš Remiš z 8.B triedy, druhé miesto patrilo Tomášovi Alexymu z 8.C triedy. Úspešným riešiteľom gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 Vypracovala: Eva Érseková

 

Milí rodičia, 

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na IVX. zasadnutie rady školy.

Pozvánka, PDF

posielajú 17 žiaci, 7 rodičia a 3 psi :)

 
S pozdravom 
p.uč. Paľaga
vedúci krúžku
Tešíme sa z pokračujúcej kreativity a inšpirácie žiakov 7.C, ktorí vytvorili ďalšie pozoruhodné hudobné nástroje - lesný roh Marianny Kundrátovej "a lá Hornbach", slamková panova flauta + plechovo znejúca balónová blana na originálnom bubne Sama Charváta ako aj mašľová kreácia perkusie Broni Schulczovej. 
 
P. Paľaga

Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú aj mesiace.

Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc.

Toto je len pár z pranostík a porekadiel, ktoré poznáme o Lucii. Sviatok sv. Lucie, ktorý v minulosti sprevádzali bohaté zvyky, tradície a obyčaje, ktorý dnes už mnohí ani nepoznajú. Z legiend vyplýva, že svätá Lucia bola kresťankou, ale nútili ju, aby si vzala za manžela pohana, ktorému sa páčili jej krásne oči. Lucia si ich vylúpila a poslala mu ich. V ľudových tradíciách bola Lucia najväčšou zo všetkých bosoriek. Aj preto sa s týmto dňom spájalo množstvo praktík, ktoré mali pomôcť v boji so zlými silami. Lucie boli biele bytosti so zamúčenými tvárami, po domoch chodievali oblečené v bielych šatách, ometajúc steny štetkou alebo husím krídlom. My sme na škole teda tiež povymetali všetky kúty, aby sme odohnali všetky zlé sily a mágiu.

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                             Mária Richterová

Milí rodičia a žiaci,

 v priloženom súbore máte k dispozícii platný cestovný poriadok školského autobusu. Čas je upravený tak, že autobus odchádza z každej zastávky o 5 minút skôr, ako to bolo v skúšobnej jazde. 

Platný cestovný poriadok školského autobusu, PDF

- tak znelo zadanie projektu pre žiakov 7.C na hudobnej výchove. A hoci nešlo o žiadnu súťaž o najatraktívnejší, resp. najoriginálnejší tvorivý počin, Peťo Ďuriš zo 7.C si svojím prístupom k zadaniu takéto ocenenie priam vypýtal. Veď uznajte sami koľko kreativity i fortieľu dokázal uplatniť, aby z nábytkových dielcov IKEA vytvoril takýto nevídaný nástroj.  Peťo si popri tom dal záležať aj na utajenom prinesení svojej gitarky do školy, aby až na 6.hodine nič netušiacich spolužiakov i pána učiteľa doslova šokoval, keď ju z úkrytu lavice vytiahol na svetlo. Talentovaného a zručného výrobcu prvej školskej gitary s vďačnosťou prijala aj pani riaditeľka, ocenila jeho originalitu i šikovnosť a povzbudila ho do ďalšej tvorivosti.

 
S potešením zaznamenal: Peter Paľaga, učiteľ hudobnej výchovy
Hodiny geografie sú zakaždým jedinečné a neopakovateľné, ak sa o to pričinia  zanietení žiaci. V 6.A sme sa v piatok 12.1.2018 vďaka žiačke Olívii Blaškovej zoznámili s  príbehom schátraných, roky nevyužívaných, vzácnych kúpeľov Korytnica a nielen to. Olívia nám okrem zaujímavého rozprávania z návštevy tohto malebného  nízkotatranského kúta pripravila prekvapenie vo forme ochutnávky liečivého železitého prameňa Jozef. Pri hodnotení jeho výraznej železitej chuti viacerí žiaci skonštatovali, že im pripomína chuť krvi. Zaujímavosťou v tejto súvislosti je, že sa tunajšie pramene odporúčajú piť aj pri poúrazových stratách krvi, či darcom  po odberoch. Hoci nemusela každému táto silná chuť minerálky ulahodiť, sme veľmi vďační za túto príležitosť a ďakujeme Olívii i jej rodičom za ňu.
 
RNDr. Peter Paľaga
učiteľ geografie
 
 

Súťaž  v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského vznikla v roku 1991 v Šali.  Postupne sa vyprofilovala na  obľúbenú celoslovenskú súťaž, na ktorej sa zúčastňuje aj naša škola. Naše školské kolo sa konalo 20.12.2017. Zúčastnili sa ho  žiačky  Alexandra Koptíková 4.B, Simona Jánošová 4.C, Laura Čisáriková 4.C a Michaela Ďurková zo 4.D.  Žiačky rozprávali rôzne povesti a veľmi pekne narábali s textom aj s hlasom. Víťazka mohla byť však len jedna a stala sa ňou žiačka zo 4.C Simona Jánošová, ktorá postupuje do okresného kola v Senci. Držíme jej palce v úspešnom reprezentovaní našej školy.

 Mgr.Katarína Móriczová

Tak ako obvykle, i tento raz sme prišli my, rodičia detí 3.A, na rodičovské stretnutie. To, že sme mali prísť spolu s deťmi napovedalo, že bude trochu iné. Trieda bola vianočne vyzdobená. Posadali sme si nie do lavíc, ale do akéhosi hľadiska. Rodičovské je vážna vec. Naše deti mali možnosť vidieť a počuť, ako celé prebieha. Spolu s triednou učiteľkou Marianou Jurašiovou zhodnotili dianie v triede, od učiva až po správanie. A čím bolo toto stretnutie ešte výnimočné? Nielen prítomnosťou detí, ale aj tým, čo si pre nás pripravili. Predviedli nám krásny program, ktorý si popri učivu s pani učiteľkou pripravovali. Veľmi pekne im ďakujeme za príjemnú vianočnú atmosféru, ktorú vliali do našich sŕdc.

                                                 Katarína Baďová
rodič 3. A

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)