Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Geograficko -turistický krúžok, sobota 14.apríla 2018, 10 účastníkov + 2 psy, celodenný výlet z Dúbravskej hlavice na Sandberg a späť cez Biele skaly.  Jarná kvetena v plnej kráse: vzácny endemit hlaváčik jarný (Adonis vernalis), poniklec lúčny (Pulsatilla pratensis), kosatec nízky (Iris pumila), fialky (Viola), pečeňovník trojlaločný (Hepatica nobilis), chochlačka dutá (Corydalis cava), veternica iskerníkovitá (Anemone ranunculoides), podbeľ liečivý (Tussilago farfara), cesnak medvedí (Allium ursinum). Unikátna viditeľnosť vyše 100 km až na Schneeberg (2076 m). 

Paľaga Peter, RNDr.

Už tretí rok si spolu s deťmi sadáme do lavíc, aby sme videli, ako prebieha vyučovanie. Minuloročnú  matematiku vystriedala hodina čítania. Náhoda? Možno nie, končil predsa Marec -  mesiac knihy a ešte k tomu čítanie je pre tretiaka základ. Musí byť plynulé a s porozumením. Na deťoch bolo badať menšiu trému, predsa len vzadu sedeli rodičia. Každopádne zvládli hodinu spolu s pani učiteľkou Marianou Jurašiovou perfektne. Zažiť vyučujúcu hodinu, aspoň raz do roka, považujem za užitočné. Vidíme, ako rýchlo prebehne neúprosných 45 minút, čo všetko sa musí stihnúť. Skontrolovať úlohu, vyskúšať žiaka, prebrať novú látku... . Občas sa vľúdi, ako naša pani učiteľka hovorí, „zbytočná zbytočnosť“ – zabudnutý zošit, zle poznačená úloha, proste žrút času, ktorý ukrajuje z hodiny. Je dobré, že sme zažili i túto situáciu. Napriek tomu, deti boli skvelé. Ukázali, že v čítaní sú zdatné, vedia zložiť básničku a pracovať s textom.

Ďakujeme pani učiteľke Mariane Jurašiovej za otvorenú hodinu a o rok sa tešíme na ďalšiu.

 

                                                                                                         Katarína Baďová
rodič

 

Aj tento rok sme si 2.D pripomenuli, aká je voda pre všetkých dôležitá. Pretože sme už druháci, rozhodli sme sa, že tú H2O trochu preskúmame. A priamo v chemickej učebni. Pani učiteľka nám pripravila rôzne vzorky látok a my sme bádali, či sa nám rozpustia vo vode, či je roztok farebný, či vonia  alebo trochu „smrdká“...Podaril sa nám krásny pokus, ktorému sa chémii hovorí „lávová lampa“. Všetci sme pozorovali, ako to šumí,  kypí, ako sa tvoria bubliny. Neskôr sme hľadali  a skúmali  možnosti, ako vyčistiť špinavú vodu.  Použili sme rôzne filtre a pozorovali, ktorý je najvhodnejší. Všetko sme pekne ako správni bádatelia  zapísali do tabuliek a spoločne vyhotovili krásny projekt.

 Bádatelia z 2.D

 

Dňa 12.4. 2018 sa uskutoční účelové cvičenie v prírode. Zúčastnia sa ho žiaci II.stupňa . Žiaci s alergiami ostávajú doma.

vedenie školy

 

 

Dňa 28. 3. 2018  o 18:00 hod. sa v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej uskutočnilo predstavenie „Z rozprávky do rozprávky“, ktoré nacvičili deti zo Školského divadielka a z Tanečného odboru ZUŠ. Školské divadielko pri základnej škole vzniklo v tomto školskom roku na podnet p. riaditeľky Ivety Slobodníkovej a vedie ho p. Ľudmila Jáchimová. Nácviky sa konajú každý utorok a krúžok navštevuje 15 detí z prvého a druhého ročníka. Naštudovanie známej Dobšinského rozprávky „O dvanástich mesiačikoch“ bolo premiérou tohto zoskupenia.Tanečný odbor sa predstavil blokom renesančných tancov. Na javisku sa vystriedali deti od 6 do 15 rokov. Tanečnou pedagogičkou i choreografkou je Mgr. Soňa Jáchimová. Zásluhu na výtvarnom stvárnení scény majú deti z 1. A a 1. E základnej školy, pníky promptne zabezpečil p. Jandačka a na technickej realizácii sa podieľali zamestnanci kultúrneho domu a pri česaní a obliekaní 70 detí obetavo pomáhali rodičia. Predstavenie bolo nielen výsledkom práce v mimoškolskej činnosti, ale bolo mienené aj ako darček pre tých, ktorí sa im venujú – ich pedagógom pri príležitosti Dňa učiteľov. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a v predvečer veľkonočných prázdnin prišli a deti povzbudili a odmenili potleskom.

 Ľudmila Jáchimová

Základná škola Dunajská Lužná

Budúci prváci, príďte sa k nám pozrieť.

Vážení rodičia budúcich prvákov, milí škôlkari, prijmite pred zápisom do prvého ročníka naše pozvanie na Deň otvorených dverí.

Ponúkame Vám ukážku práce detí a učiteľov v prvých triedach v rozsahu dvoch vyučovacích hodín. Stretneme sa 12.apríla  a začíname o 8,45 hod. Predpokladaný koniec je o 10,30 hod.

Na Vašu návštevu sa tešia žiaci aj učitelia.

 

Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame na spoločné stretnutie rodičov s triednou pani učiteľkou. Schôdzka ZRPŠ sa uskutoční v pondelok 16.4.2018 o 17,00 v triede, ktorú Vaše dieťa navštevuje. 
Program schôdzky:
1.Privítanie
2.Aktivity školy v poslednom štvrťroku.
3.Konkrétne aktivity našej triedy.
4.Plánované aktivity školy.
5.Plánované aktivity našej triedy.
6.Vyhodnotenie ankety o začiatku vyučovania.
7.Vzťahy v kolektíve.
8.Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov.
9. Rôzne.
 
Na stretnutie sa tešia triedni učitelia a vedenie školy.

V spolupráci  s futbalovým klubom OFK Dunajská Lužná sme dňa 5.4 2018  organizovali už tradičný turnaj McDonald Cup pre žiakov 3. a 4. ročníka. V ideálnych futbalových podmienkach sme hostili súperov zo ZŠ Rovinka, ZŠ Hamuliakovo a ZŠ Kalinkovo. Naši žiaci odohrali turnaj bez straty bodov, čím sme postúpili do druhého kola z prvého miesta. Spolu s nami ďalej postúpili žiaci z Rovinky. Naši žiaci si samozrejme zaslúžia pochvalu za vzornú reprezentáciu školy. Zostava: Szabo - Lindvay, Benko, Moravec, Reindl, Riegel, Rigová, Šteffek a Vodera. Touto cestou by som sa chcel v mene ZŠ Dunajská Lužná poďakovať za pomoc pri organizácii turnaja pánovi Karolovi Brezíkovi, Viliamovi Habovi a Antonovi Koščovi. Vidíme sa v druhom kole, ktoré sa bude konať dňa 18.4 2018 opäť na štadióne OFK Dunajská Lužná.   

                                                                                                           Mgr. Jozef Labis
Ilustračné foto
 

V našej triede, hoci sme len prváci, prebehol „Týždeň hlasného čítania“. Poviete si: "Však prváci ešte nevedia čítať". Ale to pre nás vôbec nebola prekážka, pretože nám chodili čítať dospeláci a naši kamaráti. Prvý deň sme s napätím čakali na tetu Stanku z televízie Joj. A keď prišla, čítala naozaj nádherne. Menila hlas, ako len vedela. Však sme si aj vysvetlili, že sa učila narábať s hlasom, a teda jej čítanie je úplne iné. Stanka nám priniesla aj malú sladkosť a my sme jej ako vďaku za čítanie podarovali vlastnoručne urobenú záložku do knihy. Druhý deň prišla mamička našej spolužiačky, teta Andrejka. Po prečítaní nám aj Andrejka podarovala cukríky a my opäť záložku. Po krátkej rekapitulácii sme sami zistili ako ľudia odlišne čítajú. Teta Andrejka čítala tak ako väčšina ľudí, rýchlejšie.Tretí deň nám prišla čítať teta Mirka z televízie Markíza. Tá s nami aj posrandovala a prečítala ďalšie tri kapitoly našej knižky. Jej čítanie bolo odlišné od predchádzajúcich dvoch. Aj Mirke sme podarovali záložku. Najviac sme sa však tešili na čítanie našich kamarátov z 3.A triedy. Tí nám na naše veľké prekvapenie koniec knižky zdramatizovali. Cítili sme sa ako v ozajstnom  divadielku. Deti čítali krásne, vžili sa do svojich postáv. Po predstavení sme si zahrali rôzne hry na zopakovanie celého deja knižky a odmenili sme ich záložkami. Oni nás čokoládovými lienkami. Prečo lienkami? No pretože sme spolu s našimi hosťami prečítali jednu nádhernú knižku od autorov Kučerovcov s názvom Lienko. Knižka sa nám veľmi páčila a my sme si z nej na pamiatku nakreslili leporelo. Zistili sme, že práca ilustrátora vôbec nie je ľahká, že čítať knižky sa dá rôznym spôsobom a počúvanie tiež nie je najjednoduchšie. Cely náš týždeň bol trochu iný. Ale už sa tešíme na ďalšie hlasné čítanie. A nielen hlasné. Už vieme takmer všetky písmenka, tak si už s radosťou sami čítame naše knižky. Veď aj Lienko z knižky pochopil, že knihy ukrývajú v sebe veľa informácii a zaujímavých veci. Ďakujeme našim hosťom za čítanie a prajeme im veľa úspechov v práci. Našim kamarátom prajeme ešte veľa spoločne strávených chvíľ nielen pri knižkách, ale aj iných projektoch.

 

                                                                           Deti z 1.D triedy

 

22.3. prišli všetci oblečení v modrých tričkách a deň plný aktivít sa začal. Hneď ráno si niektorí urobili čelenky z papiera, kvapka vody na nich bola tým pravým symbolom. Počas celého vyučovania vypracovávali pracovné listy so zaujímavými úlohami o vode. Na prvouke si pozreli krátky film, kde sa naučili, čo sa musí s vodou urobiť, kým pritečie do našich domácnosti a čo všetko sa s vodou stane, kým sa dostane do mora. Dozvedeli sa, ako funguje kolobeh vody v prírode. Prečítali si krátky článok o vode, na matematike vypočítali  príklady s tematikou vody.

Deti boli veselé, šťastné a už teraz sa tešia na ďalší zaujímavý deň v škole.

Mgr. Martina Kubišová

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)