ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

2% z dane pre ZŠ

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

ZRPŠ pri ZŠ Dunajská Lužná

Vážení rodičia a priatelia školy

Každý rok sa ako zástupcovia  školy a rodičovskej verejnosti uchádzame o Vašu priazeň pri darovaní dvoch percent z dane nášmu združeniu. Vieme, žiadateľov je veľa, ale v našej škole máte záruku, že peniaze sa využijú na dobré veci pre naše deti a ich realizácia je viditeľná.

Vďaka Vašej štedrej finančnej pomoci sme  minulý rok vybudovali chodník okolo budovy v novom F bloku a začali sme s budovaním prístrešku pre 150 bicyklov v areáli školy. Práca sa zastavila kvôli fraktúre jedného z realizátorov. V práci sa bude pokračovať v najbližších dňoch.

Tento rok by sme s Vašou  podporou chceli:

       1. Zakúpiť germicídne žiariče, ktoré likvidujú vírusy a baktérie  – aj covidové. Žiaričmi sa bude počas upratovania sterilizovať prostredie tried aj chodieb.

       2. Tablety alebo počítače a ďalšie technické vybavenie pre prípad ďalšieho dištančného vzdelávania.

       3. Rolety na zatemnenie tried a ochranu pred slnečným svetlom počas horúcich dní.

       Z uvedených dôvodov  by sme Vás chceli požiadať, keby ste i v tomto roku mohli venovať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu:

 

ZRPŠ pri ZŠ Dunajská Lužná

IČO: 36065196  sídlo: Školská 257, 90042 Dunajská Lužná

V prípade Vašej ochoty je potrebné postupovať nasledovne:

 A. Ak je daňovník fyzická osoba, ktorá samostatne podáva daňové priznanie (živnostník), vypisuje údaje o združení v kolónke o poukázaní 2% z dane priamo v daňovom priznaní, ktoré pošle na príslušný daňový úrad do 31.marca 2021.

 B. Ak je daňovník zamestnanec, je potrebné:

     1.vypísať tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“.

     Tlačivo, formát PDF

     2.priložiť „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti….“, toto získate u zamestnávateľa, ktorý vykonal ročné zúčtovanie preddavkov. 

    Tlačivo,formát PDF

     3.najneskôr do 30. apríla 2021 je potrebné poslať obe tlačivá daňovému  úradu  v mieste Vášho bydliska.

 Pozn.: Do kolónky rok sa píše 2020.

 V prípade záujmu si potrebné tlačivo môžete stiahnuť z webovej stránky školy v časti 2% na bočnej lište alebo Vám ho môžeme poslať prostredníctvom žiakov.

 Za porozumenie, ochotu a vynaložené úsilie vopred veľmi pekne ďakujeme.

 Dunajská Lužná 28.2.2021

   

JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, predseda rady školy             PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy