Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

2% z dane pre ZŠ

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

ZRPŠ pri ZŠ Dunajská Lužná

Vážení rodičia a priatelia školy

Každý rok sa ako zástupcovia  školy a rodičovskej verejnosti uchádzame o Vašu priazeň pri darovaní dvoch percent z dane nášmu združeniu. Vieme, žiadateľov je veľa, ale v našej škole máte záruku, že peniaze sa využijú na dobré veci pre naše deti a ich realizácia je viditeľná.

Novým rodičom, ktorí nežili v našej obci, by sme chceli pripomenúť, že z 2% dane sme v minulosti vo vlastnej réžii zrekonštruovali deväť toaliet, vybudovali sme kuchynku na predmet rodinná výchova, chodník okolo F bloku, nakúpili sme počítače, tablety interaktívne tabule a mnoho ďalších vecí.

Vďaka Vašej štedrej finančnej pomoci sme  minulý rok v areáli školy dobudovali funkčný prístrešok pre 150 bicyklov v hodnote viac než 20 000 eur. Potešilo nás, že po jeho dokončení nás viacero inštitúcií kontaktovalo, lebo sa im náš prístrešok zapáčil a chceli by si vybudovať podobný. Okrem toho sme dali urobiť aj stojan na skateboardy, ktorý sa nachádza v domčeku bývalej vodárničky pri E bloku. Taktiež sme z darovaných financií pokryli časť nákupu roliet do veľkej časti tried a zakúpili germicídny žiarič do telocvične.

Tento rok by sme s Vašou  podporou chceli začať s realizáciou niektorých z týchto nápadov:

1.Vybudovať väčší altánok, v ktorom by sa počas letných dní mohli doobeda vyučovať žiaci a popoludní by slúžil pre deti školského klubu detí, lebo 16 oddelení sa v horúcich slnečných dňoch potrebuje uchýliť di tieňa.       

2.Dokúpiť rolety na zatemnenie pre triedy a ochranu pred slnečným svetlom počas horúcich dní.

3.Vybudovať modernejšie detské ihrisko pre deti školského klubu detí /domčeky, preliezačky a pod./

 Z uvedených dôvodov  by sme Vás chceli požiadať, keby ste i v tomto roku mohli venovať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu:

ZRPŠ pri ZŠ Dunajská Lužná

IČO: 36065196  

sídlo: Školská 257, 90042 Dunajská Lužná

V prípade Vašej ochoty je potrebné postupovať nasledovne:

  • Ak je daňovník fyzická osoba, ktorá samostatne podáva daňové priznanie (živnostník), vypisuje údaje o združení v kolónke o poukázaní 2% z dane priamo v daňovom priznaní, ktoré pošle na príslušný daňový úrad do 31.marca 2022.
  • Ak je daňovník zamestnanec, je potrebné:

     1.vypísať tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“.

Tlačivo, formát PDF (predvyplnené tlačivo)

     2.priložiť „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti….“, toto získate u zamestnávateľa, ktorý vykonal ročné zúčtovanie preddavkov. 

 Tlačivo, formát PDF

     3.najneskôr do 30. apríla 2022 je potrebné poslať obe tlačivá daňovému  úradu  v mieste Vášho bydliska.

 Pozn.: Do kolónky rok sa píše 2021

 V prípade záujmu si potrebné tlačivo môžete stiahnuť z webovej stránky školy v časti 2% na bočnej lište alebo Vám ho môžeme poslať prostredníctvom žiakov.

 Za porozumenie, ochotu a vynaložené úsilie vopred veľmi pekne ďakujeme.

 Dunajská Lužná 15.3.2022

JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, predseda rady školy           

PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy