Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

2% z dane pre ZŠ

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

ZRPŠ pri ZŠ Dunajská Lužná

Vážení rodičia a priatelia školy,

každý rok sa ako zástupcovia  školy a rodičovskej verejnosti uchádzame o Vašu priazeň pri darovaní dvoch percent z dane nášmu združeniu. Vieme, žiadateľov je veľa, ale v našej škole máte záruku, že peniaze sa využijú na dobré veci pre naše deti a ich realizácia je viditeľná či už vo vylepšovaní priestorov, v  technickom vybavení  tried alebo v množstve exkurzií, pri ktorých rodič dopravu nehradí.

Tento rok by sme s Vašou  podporou chceli uskutočniť  realizáciou sľubovaného  altánku, v ktorom by sa počas letných dní mohli doobeda vyučovať žiaci a popoludní by slúžil pre deti školského klubu detí, lebo 16 oddelení sa v horúcich slnečných dňoch potrebuje uchýliť do tieňa.    Prostriedky, ktoré sme od Vás dostali minulý šk. rok, sa použili na nákup žiackych lavíc a stoličiek do elokovaného pracoviska, technické dovybavovanie tried, na úhradu autobusov, vstupného a zvyšná suma na realizáciu altánku nestačila.   

V prípade Vášho záujmu venovať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu, použite tieto údaje:

ZRPŠ pri ZŠ Dunajská Lužná

IČO: 36065196  

sídlo: Školská 257, 90042 Dunajská Lužná

Návod, ako postupovať:

  1. Ak je daňovník fyzická osoba, ktorá samostatne podáva daňové priznanie (živnostník), vypisuje údaje o združení v kolónke o poukázaní 2% z dane priamo v daňovom priznaní, ktoré pošle na príslušný daňový úrad do 31.marca 2023.
  1. Ak je daňovník zamestnanec, je potrebné:

1.vypísať tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“.

Vyhlasenie-o-poukazani-dane2022-ZSDL

 2.priložiť „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti….“, toto získate u zamestnávateľa, ktorý vykonal ročné zúčtovanie preddavkov. 

    Tlačivo, formát PDF

 3.najneskôr do 30. apríla 2023 je potrebné poslať obe tlačivá daňovému  úradu  v mieste Vášho bydliska.

Pozn.: Do kolónky rok sa píše 2022.

 V prípade záujmu si potrebné tlačivo môžete stiahnuť z webovej stránky školy v časti   2%  na bočnej lište alebo Vám ho môžeme poslať prostredníctvom žiakov.

 Za porozumenie, ochotu a vynaložené úsilie vopred veľmi pekne ďakujeme.

Dunajská Lužná 5.3.2023

JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, predseda rady školy           

PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy