Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

2% z dane pre ZŠ

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

 ZŠ Dunajská Lužná

          Žiadosť o finančný príspevok z 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

každý rok sa ako zástupcovia  školy a rodičovskej verejnosti uchádzame o Vašu priazeň pri darovaní dvoch percent z dane nášmu združeniu. Vieme, žiadateľov je veľa, ale v našej škole máte záruku, že peniaze sa využijú na dobré veci pre naše deti a ich realizácia je viditeľná či už vo vylepšovaní priestorov, v  technickom vybavení  tried alebo v  množstve exkurzií, pri ktorých rodič dopravu  nehradí.

Pre nových rodičov by som chcela pripomenúť, že v minulosti sme z týchto prostriedkov vybudovali deväť toaliet, zariadili kuchynku, prístrešok na bicykle, vybavenie počítačovej triedy a naposledy detskú zostavu pre školský klub detí.

Tento rok potrebujeme Vašu finančnú pomoc oveľa viac, pretože nás do septembra čaká vybavenie celej štvorpodlažnej budovy nového G bloku. Musíme nakúpiť žiacke lavice, stoličky, skriňové zostavy, katedry, zariadiť učebňu výtvarnej výchovy, jazykovú učebňu, triedu informatiky, zborovne, herňu pre školský klub detí, jedáleň, vestibuly a mnoho ďalších vecí. Chceme, aby škola pôsobila moderne a žiaci sa v nej cítili pohodlne. Na to však potrebujeme neskutočne veľa finančných prostriedkov.

V prípade Vášho záujmu venovať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu, použite tieto údaje:

ZRPŠ pri ZŠ Dunajská Lužná

IČO: 36065196  

sídlo: Školská 257, 90042 Dunajská Lužná

Návod, ako postupovať:

A. Ak je daňovník fyzická osoba, ktorá samostatne podáva daňové priznanie (živnostník), vypisuje údaje o združení v kolónke o poukázaní 2% z dane priamo v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2023, ktoré pošle na príslušný daňový úrad do 2. apríla 2024 (nakoľko 31.3.2024 je nedeľa a 1.4.2024 je deň pracovného pokoja).

B. Ak je daňovník zamestnanec, je potrebné:

1.vypísať tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“.

Vyhlasenie-o-poukazani-dane2023-ZSDL

2.priložiť „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti….“, toto získate u zamestnávateľa, ktorý vykonal ročné zúčtovanie preddavkov. 

Tlačivo, formát PDF

3.najneskôr do 30. apríla 2024 je potrebné poslať obe tlačivá daňovému úradu .

Pozn.: Do kolónky rok sa píše rok  2023.

V prípade záujmu si potrebné tlačivo môžete stiahnuť z webovej stránky školy v časti   2%  na bočnej lište alebo Vám ho môžeme poslať prostredníctvom žiakov.

 Za porozumenie, ochotu a vynaložené úsilie Vám v mene našich žiakov vopred veľmi pekne ďakujeme.

 

Dunajská Lužná 22.2.2024

PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy