Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Beseda so spisovateľkou Máriou Vrkoslavovou-Ševčíkovou

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Beseda so spisovateľkou Máriou Vrkoslavovou-Ševčíkovou

Slnečné dni v Školskom klube detí pri ZŠ v Dunajskej Lužnej nepatria len hrám a športovaniu. V dňoch 7. a 14. júna sa na školskom dvore uskutočnila beseda s pani spisovateľkou Máriou Vrkoslavovou-Ševčíkovou.

Pani spisovateľka však neprišla sama, sprevádzal ju hlavný hrdina jej kníh – psík Gordon. Tento anglický čokoládový kokeršpaniel svojou prítomnosťou spestruje besedy v školách, lebo deti má veľmi rád a trpezlivo i so zjavným pôžitkom znáša ich hladkanie a pozornosť. Najprv bol teda deťom predstavený on – psík Gordon, jeho vek, vlastnosti i správanie sa doma alebo na oficiálnych návštevách, napr. u pána ministra školstva, kde  mu však najviac sympatická bola pani štátna tajomníčka.

Následne predstavila pani Vrkoslavová-Ševčíková dve svoje publikácie. V prvej knihe Abeceda psa Gordona sú príbehy písané podľa abecedy a psík Gordon sa k nim vyjadruje i deti poučuje. V druhej knihe Pes Gordon, Bombura a záhady spod Kráľovej hole psík čitateľov sprevádza zaujímavosťami regiónu Horehronia.

Zdôraznila deťom, že príbehy opísané v knihách Gordon naozaj zažil a vyjadroval sa k nim svojou „psou“ rečou, ktorú ona pretlmočila a popísala i zážitky, ktoré sa do kníh nezmestili.

Samozrejme, na rad prišli i otázky pre pani spisovateľku, na ktoré ochotne odpovedala:

  • či psík Gordon stále poslúcha,
  • či je práca spisovateľa ťažká a či sa jej chce „robiť“,
  • či pracuje aj v noci a či sa jej práca spisovateľky páči,
  • či sa rada stretáva s deťmi a pod.

V závere besedy pani spisovateľka s deťmi diskutovala o životných podmienkach psíkov i ostatných zvierat a o potrebe chrániť ich pred zlými ľuďmi aj zákonmi.

Na úplný záver pripadla pani Vrkoslavovej-Ševčíkovej príjemná povinnosť podpisovať knihy, ktoré si deti zakúpili a pridať osobitný darček – odtlačok labky psíka Gordona.

A Gordon? Ten si užíval spoločnosť detí a ako slávna osobnosť sa s nimi fotografoval.

Ďakujeme za peknú akciu pani spisovateľke a jej manželovi, že si našli čas a prišli. Veľká vďaka patrí i pani Blizniakovej, že to všetko dohodla a zorganizovala.

Bolo to SUPER!!!

Ľudmila Jáchimová, vychovávateľka