Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Organizácia vyučovania od 23.6. 2021

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Organizácia vyučovania od 23.6. 2021

Od 23.6. 2021 má 1. aj 2. stupeň štyri vyučovacie hodiny 45 minútové, tak ako je v riadnom rozvrhu. V triedach budú prítomní triedni učitelia a spolu so žiakmi sa venujú triednickým prácam a odovzdávaniu učebníc. Činnosť ŠKD je skrátená do 16.30 hod.

Vedenie školy