Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Oznam o skrátení času vyučovacích hodín

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Oznam o skrátení času vyučovacích hodín

Vážení rodičia,

Meteorologický ústav vydal výstrahy pred vysokými teplotami.

Od 21.6. 2021 z uvedeného dôvodu sa skracuje čas vyučovacích hodín na 30 minút. Časový rozvrh hodín bude nasledovný:

  1. hodina 7.50- 8.20 prestávka 10 minút
  2. hodina 8.30- 9.00 prestávka 10 minút
  3. hodina 9.10- 9.40 prestávka 10 minút
  4. hodina 9.50- 10.20 prestávka 25 minút
  5. hodina 10.45- 11.15 prestávka 10 minút
  6. hodina 11.25- 11.50 koniec vyučovania, vyučovanie končí šiestou vyučovacou hodinou

Prevádzka školského klubu detí bude z dôvodu vysokých teplôt skrátená do 16.30 hod., rodičia si môžu vyzdvihnúť deti skôr.

Vedenie školy