Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Pasovanie prvákov

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Pasovanie prvákov

V posledný júnový utorok sa časť školského areálu zmenila na kráľovské nádvorie.

Za zvuku bubnov sa na kráľovský trón posadila pani kráľovná Ivetka Slobodníková, aby slávnostne prijala prvákov do spoločenstva riadnych žiakov našej školy. Po krásnom príhovore ich vyzvala, aby predniesli prvácku hymnu a zaspievali pieseň o abecede. A potom už každý prvák predstúpil pred kráľovnú, ktorá ho slávnostne pasovala. Od krásnych princezien dostali aj listinu a medailu na pamiatku.

Po skončení slávnostného aktu čakalo prvákov kráľovské občerstvenie v kráľovsko-školskej jedálni a vystúpenie šikovného kúzelníka. A tak spolu s kráľovským bubeníkom kričíme aj my, pani učiteľky prvých tried :

„Na známosť sa všetkým dáva, našim prvákom buď sláva!“

Pani učiteľky prvého ročníka

Pani riaditeľka pasuje prváka Pani riaditeľka školy prezlečená za kráľovnú