Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční dňa 30.6. 2021 o 8.00 hod. v areáli základnej školy.

F blok bude mať slávnostné ukončenie v areáli F bloku vo svojich triedach.

Školský klub bude v prevádzke do 16.00 hod.

Vedenie školy