Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Postup pri oslobodení žiaka z jednotlivých predmetov

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Postup pri oslobodení žiaka z jednotlivých predmetov

Vážení rodičia

dovoľujeme si Vás upozorniť, že doklady, ktoré ste predložili v súvislosti s oslobodením Vášho dieťaťa platia v zmysle legislatívy vždy iba na jeden školský rok. Ak má Vaše dieťa zdravotné alebo iné ťažkosti, pre ktoré by malo byť čiastočne alebo úplne oslobodené z jednotlivých predmetov, je potrebné si tieto doklady vybavovať už pred začiatkom nového školského roka. Predpísané tlačivá nájdete na webovej stránke školy v časti Dokumenty- oslobodenie od školskej dochádzky.

Vedenie školy