Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Úspechy našich žiakov v súťažiach v šk. roku 2020/2021

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Úspechy našich žiakov v súťažiach v šk. roku 2020/2021

Vážení rodičia,

v priloženom súbore nájdete tabuľku úspechov našich žiakov v poslednom školskom roku 2020/2021. Napriek zložitej situácii mnohí učitelia zapojili žiakov do súťaží, v ktorých dosiahli veľmi pekné výsledky. Veľké poďakovanie patrí aj Vám, ktorí ste úsilie učiteľov podporili a pomáhali ste svojim deťom pri administrácii a vysvetľovaní pokynov.

Spoločným úsilím sme sa priblížili k tomu, aby naše deti dosiahli úspech a porovnali si svoje schopnosti so svojimi rovesníkmi. Malé pozornosti, ktoré dostali na konci roka boli iba pripomenutím, že si ich výsledky všímame a sme na ne hrdí. Najväčšou devízou však bola ich vlastná skúsenosť.

Vedenie školy

Uspechy-tab.-ZS-2020-21