Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Informácie pred začiatkom nového školského roka 2021/2022

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Informácie pred začiatkom nového školského roka 2021/2022

Vážení rodičia,

srdečne Vás pozdravujem v mene celého kolektívu ZŠ Dunajská Lužná na prahu nového školského roka. Verím, že ste si  počas leta Vy aj Vaše ratolesti dostatočne oddýchli a  nabrali  energiu, pomocou ktorej Vám ľahšie  vykročíte  v ústrety novým výzvam.

 

Organizačné zmeny:

Z organizačných dôvodov sme museli v 2., 4. a 8. ročníku nového školského roka znížiť počet tried a žiaci zrušených tried  boli zaradení do zostávajúcich tried. Pri delení sme sa usilovali zohľadniť doterajšie priateľstvá, ale nemohli sme uspokojiť všetky požiadavky. Preto nás prosím nežiadajte o presuny žiakov, lebo zoznamy sú už stabilné. Vaše deti sa dokážu prispôsobiť novej situácii, pokiaľ ich  aj Vy podporíte. Chceme predsa, aby boli odolné a pripravené na životné zmeny  a zmena kolektívu je jedna z nich.

 

Ponuka antigénových testov pre žiakov na domáce použitie:

               ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov  za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek.

Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

Prosím, aby ste svoj záujem, prípadne nezáujem, potvrdili mailom Vašej novej triednej pani učiteľke alebo triednemu pánovi učiteľovi obratom – najneskôr však do stredy 25.8. do večera, pretože škola musí nahlásiť záujemcov už  26.8. na školský úrad.

 Škola Vás bude včas informovať o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní

      samotestov škole musí podpísať „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na  domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

 

Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

Návod na použitie

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

Sprievodca pre samotestovanie

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

 

 

Prihlásenie na stravu:

Vedúca ŠJ upozorňuje záujemcov o školské obedy, že dňa 3.9. bude obed vydávaný iba tým žiakom, ktorí budú  na obedy prihlásení a zároveň budú mať stravu aj vopred zaplatenú.

Dňa 2.9. v deň slávnostného otvorenia sa strava ešte podávať nebude.

Opätovne pripomíname, že príspevok na stravu zo strany ministerstva školstva sa v zmysle predchádzajúcich informácií už poskytovať nebude. V prípade záujmu Vás o výnimkách bude informovať pani vedúca Anna Udvardiová.

 

 

Slávnostné otvorenie školského roka:

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022  sa uskutoční vo štvrtok 2.septembra 2021 v areáli ZŠ v dvoch etapách:

o 8,00 hod.  – slávnostné otvorenie pre žiakov 2.- 9. ročníka.

o 9,00 hod. –  slávnostné otvorenie pre žiakov 1.ročníka.

 

V prípade nepriaznivého počasia budú žiaci 2.- 9. ročníka vo svojich triedach v pôvodnom areáli, žiaci 1. ročníka budú mať slávnostné otvorenie  v F -bloku za evanjelickým kostolom.

 

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

 

Dunajská Lužná 24.8.2021          

PaedDr. Iveta Slobodníková a kolektív zamestnancov ZŠ Dunajská Lužná