Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Pozvánka na služby Božie

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Pozvánka na služby Božie

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

srdečne Vás pozývame na služby Božie pri príležitosti začiatku školského roka 2021/2022. Služby Božie sa budú konať v nedeľu 12. 9. 2021 od 10.00 hod v evanjelickom kostole v Dunajskej Lužnej.

Mgr. Oľga Klátiková