Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Pozvánka na VIII. zasadnutie rady školy

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Pozvánka na VIII. zasadnutie rady školy

Milí členovia rady školy a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na VIII. zasadnutie rady školy, ktoré sa uskutoční dňa 20.9. 2021 o 18.00 hod.

RŠ1923 – VIII. zasadnutie – Pozvánka