Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Upozornenie na potrebu predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Upozornenie na potrebu predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti

Vážení rodičia,

keďže od pondelka 20.9. 2021 patrí okres Senec medzi oranžové okresy, musí každý žiak aj zamestnanec pred nástupom do školy predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti. Najrýchlejší spôsob je odkliknutie tlačiva v internetovej žiackej knižke. Náhradný spôsob:

  1. preposlanie scanu alebo fotografie triednemu učiteľovi
  2. predloženie tlačiva pred nástupom do budovy dozorkonajúcemu učiteľovi.

Prosíme Vás o dodržanie tohto nariadenia, pretože v prípade ak rodič/ žiak pred nástupom do školy potvrdenie nepredloží, nebude sa môcť zúčastniť vyučovania. Dieťa bude umiestnené v izolačnej miestnosti a rodič bude vyzvaný, aby si dieťa bezodkladne vyzdvihol v škole /prípadne dodatočne doručí do školy vyhlásenie o bezpríznakovosti/.

Nutnosť umiestniť dieťa do izolačnej miestnosti si môžete overiť na stránke ministerstva školstva v Školskom semafore.

Vedenie školy

Vyhlásenie o bezpríznakovosti, PDF

Príloha č. 1 – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti