Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Prerušenie vyučovania v triede 2.A

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Prerušenie vyučovania v triede 2.A

Vážení rodičia,

z dôvodu potvrdeného prípadu ochorenia Covid 19 prerušujeme vyučovanie v triede 2.A. Žiaci odchádzajú do 10 dňovej karantény, rodičia postupujú podľa informácií uvedených v školskom semafore.

Informácia zo školského semaforu:

Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, idú žiaci z triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID19 do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny a žiak alebo zamestnanec nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch.

Vedenie školy