Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Zrušenie poistenia za krádež a stratu veci

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Zrušenie poistenia za krádež a stratu veci

Vážení rodičia,

počnúc týmto školským rokom nebudú žiaci poistení proti krádeži a strate vecí, lebo poisťovňa Allianz, s ktorou sme mali v tejto oblasti dlhoročnú spoluprácu,  tento typ poistenia zrušila. 

Oslovili sme aj ďalšie poisťovne, žiaľ, niektoré vôbec proti strate a krádeži nepoisťujú alebo ich podmienky týkajúce sa zabezpečenia budov a dokazovania poistnej udalosti sú nastavené tak vysoko, že k odškodneniu by nedochádzalo.

Prosím, zdôraznite aj Vy svojím deťom, aby by si na svoje veci dávali lepší pozor. V jednotlivých budovách v kútiku pre zabudnuté veci sa nachádza mnoho šatstva a obuvi, ktoré si deti z nepozornosti nechávajú v škole a ani po vyzvaní nikomu nechýbajú.

S pozdravom Iveta Slobodníková, riaditeľka školy