Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Zmeny v nosení rúšok

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Zmeny v nosení rúšok

 Vážení rodičia,

na základe novej vyhlášky ministerstva zdravotníctva počnúc 4.10. 2021 výnimku z povinnosti nosiť rúško majú :

a/ deti do 6 rokov veku, 

b/ deti v materskej škole,

c/ žiaci základných škôl počas pobytu vo svojej triede v uzavretom kolektíve a v exteriéri.

Títo žiaci musia mať naďalej nasadené rúško:

  • v interiéri školy alebo školského zariadenia mimo uzavretého kolektívu, 
  • ak vchádzajú alebo vychádzajú z/do priestorov školy,
  • pri premiestňovaní sa po chodbách (v rámci prestávky, do inej vyučovacej miestnosti, telocvične, jedálne, na toalety),
  • počas pobytu v spoločných priestoroch školy,
  • pri premiešavaní viacerých skupín žiakov (napríklad pre účasti na hromadných podujatiach),

d/ žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a  pedagógovia, odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní týchto detí, 

e/žiaci pri výkone športu v telocvičniach alebo v iných interiérových športoviskách.

Zamestnanci škôl musia mať naďalej prekryté horné dýchacie cesty (okrem pedagógov a odborných zamestnancov, ktorí pracujú so žiakmi so závažnými poruchami autistického spektra so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím).

4.10. 2021

                                                                                                         Vedenie školy