Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Elektronické testovanie žiakov 5. a 9. ročníka

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Elektronické testovanie žiakov 5. a 9. ročníka

Vážení rodičia,

            v rámci projektu Modernizácia vzdelávania v základných a stredných školách, do ktorého sme sa predčasom prihlásili, organizujeme minimálne raz ročne elektronické testovania určitých ročníkov.

V tomto školskom roku sa v dňoch 19. 10. – 22. 10. 2021  uskutoční jesenné e-testovanie žiakov 9. ročníka a v dňoch 10. – 27. 10. 2021 e-testovanie žiakov 5. ročníka.

Testy zostavil NÚCEM /Národný ústav certifikovaných meraní/, ktorý pripravuje aj testy na pravidelné testovanie T5 a T9.

 Žiaci budú testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk. E-testy sú vhodné nielen na opakovanie a prehlbovanie učiva z uvedených predmetov, ale  zisťujú tiež celoslovenskú úroveň dosiahnutých vedomostí úrovne ISCED 1 a ISCED 2 /t.j. 1. a 2. stupeň).

Žiaci svoj predbežný výsledok uvidia ihneď po ukončení testu. Termín zverejnenia výsledkov by mal byť  koniec novembra 2021.