Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Testovanie telesnej zdatnosti žiakov 1. a 3.ročníka

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Testovanie telesnej zdatnosti žiakov 1. a 3.ročníka

Vážení rodičia,

od pondelka 25.10. 2021 sa na hodinách telesnej výchovy uskutoční z poverenia ministerstva školstva testovanie žiakov 1. a 3. ročníka. Parametre budú zaslané na spracovanie do športového centra v Bratislave. Na základe výsledkov bude môcť rodič zistiť, na aký šport má jeho dieťa predpoklady a porovnať jeho zdatnosť pri následnom testovaní.