Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Oznam o aktualizácii Školského semaforu

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Oznam o aktualizácii Školského semaforu

Vážení rodičia,

z dôvodu aktualizácie školského semaforu k 15. 10. 2021 Vám oznamujeme, že v Školskom semafore nastali tieto zmeny:

  1. Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu naďalej chodí do školy, pokým nie je pozitívny výsledok žiaka potvrdený PCR testom.
  2. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. V predchádzajúcich usmerneniach sa rátali aj víkendy a sviatky. V tomto nastala zmena.

Aj naďalej zostáva, že pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia žiak musí predložiť potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast.