Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Aj my vieme pomáhať

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Aj my vieme pomáhať

Každý rok sa v médiách objavujú správy o tom, ako útulky pre opustené zvieratá  s nedostatkom prostriedkov. Preto oslovujeme rodičov a žiakov našej školy….všetkých milovníkov zvierat, aby ste sa zapojili do zbierky pre útulok.

Zbierka bude prebiehať v dňoch 22. 11.– 25.11.2021. Prinesené veci môžu žiaci odovzdať pri každej zborovni po príchode do školy, prípadne v poobedňajších hodinách v E bloku.

Môžete doniesť:

– savé podložky pod šteniatka

– nerezové misky, deky, pelechy

– odblšovacie pipety Frontline 

– piškóty, granule, maškrtky, psie konzervy

Pomôžme spolu zvieratám, ktoré si sami pomôcť nevedia a nakŕmime hladné brušká v útulku.

Tešíme sa na Vás a vopred ďakujeme za pomoc.

Iniciátori zbierky:

                          žiaci 4.A, pani učiteľka Drmelová a zvieratká z útulku.