Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Zrušenie záujmovej činnosti od pondelka 22.11. 2021

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Zrušenie záujmovej činnosti od pondelka 22.11. 2021

Vážení rodičia,

vzhľadom na nepriaznivo sa vyvíjajúcu situáciu súvisiacu s pandémiou ochorenia Covid 19 rušíme záujmovú činnosť- krúžkovú činnosť až do odvolania. Ďakujeme Vám za pochopenie.