Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Vyhláška o povinnom prekrytí horných dýchacích ciest

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Vyhláška o povinnom prekrytí horných dýchacích ciest

Vážení rodičia,

v zmysle novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 262 z 24.novembra 2021 musia mať všetci žiaci aj zamestnanci školy /okrem výnimiek uvedených vo vyhláške/  v interiéri aj v exteriéri školy prekryté horné dýchacie cesty /nos a ústa/.

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest  sa v podmienkach školy nevzťahuje  na:

  • osoby pri výkone športu,
  • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
  • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
  • čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,
  • zamestnancov  a žiakov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a žiakov a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu.

Žiaci a pedagógovia počas výchovno-vzdelávacieho procesu môžu respirátor nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky.

Dunajská Lužná 25.11.2021                                                                    Vedenie školy