Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

MS Teams

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

MS Teams

Logo MS TeamsPri problémoch s prihlásením sa do aplikácie MS Teams kontaktujte: teams@zsdunajskaluzna.sk