Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

4. B pokračuje v projekte „Trieda, v ktorej sa každé ráno číta…“

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

4. B pokračuje v projekte „Trieda, v ktorej sa každé ráno číta…“

Aj v tomto školskom roku pokračujeme v zaujímavom projekte. Každé ráno začíname v kruhu na koberci a p. učiteľka nám číta príbeh na pokračovanie. Čítanie trvá cca 10 minút a zároveň si pri čítaní opakujeme gramatické javy, ktoré preberáme, napr. vybrané slová, synonymá, antonymá, zdrobneniny, slovné druhy. P. učiteľka nám vysvetlí význam slov, ktorým nerozumieme, alebo si ho nájdeme v  Slovníku slovenského jazyka na tabletoch. Teraz čítame náučnú literatúru – knihu „Už viem prečo?“ Z knihy sa dozvedáme veľa zaujímavých veci, napr. o mydle, skle, papieri, elektrike. Poznatky vieme využiť na prírodovede, vlastivede a na pracovnom vyučovaní. Okrem nášho ranného čítania sa v našej triede číta kedykoľvek počas dňa – kto kedy má voľnú chvíľku a chce si čítať, vyberie si knihu z našej triednej knižnice. Máme tu výber rôznych zaujímavých príbehov. Niektorí z nás si nosia aj svoje vlastné knihy.

Čítanie nás naozaj baví!                                                     žiaci 4. B