Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Pátračka v školskej knižnici

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Pátračka v školskej knižnici

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme 25. 10. navštívili našu školskú knižnicu. Privítala nás p. učiteľka Mgr. Katarína Ambrusová. Porozprávala nám o knihách, ktoré sa v knižnici nachádzajú a aké sú pravidlá pri  požičiavaní kníh. Po výklade nasledovala skupinová práca.  Žiaci pekne spolupracovali pri vyhľadávaní jednotlivých titulov, ktoré mali ukryté v úlohách. Pátračka v školskej knižnici sa im páčila! Do triedy sme si priniesli knihy na povinné čítanie.

                                                                                                    tr. učiteľka Mgr. Jurašiová