Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Projektový deň v 4. B

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Projektový deň v 4. B

Na deň  11. 11. 2021 sme sa veľmi tešili. Vždy, keď v dátume ukazuje číslo rovnaký deň a mesiac, učíme sa v našej triede inak. Nenosíme učebnice a pracovné zošity, ale v tento deň si precvičujeme naše vedomosti na aplikačných úlohách, ktoré pre nás pripraví p. učiteľka Jurašiová. Teraz to boli úlohy zamerané na SLOVENSKÉ NAJ… .  Pracovali sme s tajničkami, hláskovým Človeče nezlob sa, hádankami, tabletmi a p. učiteľka priniesla novú hru – Násobilkové muchy. Bol to SUPER deň a už sa tešíme na ďalší!

                                                                                                           žiaci 4. B