Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Zmeny v organizácii ŠKD od pondelka 29.11. 2021

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Zmeny v organizácii ŠKD od pondelka 29.11. 2021

V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 Vám oznamujeme, že rušíme prevádzku školského klubu detí vo 4. ročníku.

Na základne opatrení vyplývajúcich zo Školského semaforu, nesmie dochádzať k premiešavaniu žiakov.

Ranný školský klub detí nebude v prevádzke.

Prevádzka školského klubu detí v poobedňajších hodinách bude do 16.30 hod.

Rozpis ŠKD nájdete v prílohe.

Príloha: ŠKD