Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Informatická súťaž iBobor

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Informatická súťaž iBobor

Žiaci našej školy sa zúčastnili v dňoch 8.11.-12.11. medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Súťaže sa zúčastnilo 146 žiakov 3.-9.ročníka.

Čo je iBobor?

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2021/22 súťažilo 102 813 súťažiacich z 1378 škôl.            

V najmladšej kategórii Drobec súťažilo 29 detí tretieho ročníka. Najlepšie výsledky dosiahla žiačka Tamara Zalaiová z 3.B, Marek Vaško z 3.D a Milan Onder z 3.A triedy.

V kategórii Bobrík súťažili žiaci 4.a 5.ročníka. Súťaže sa zúčastnilo 55 žiakov, desať z nich sa stalo úspešnými riešiteľmi. Najlepšie výsledky dosiahla Barbora Čóková z 5.E so ziskom 88,34 percentil, Simona Príbojská z 5.E a Veronika Zalaiová z 5.D triedy.

V kategórii Benjamín súťažilo 34 žiakov 6. a 7. ročníka, deväť bolo úspešnými riešiteľmi. Najlepšie výsledky dosiahli títo žiaci: Jakub Astrab zo 6.A so ziskom 93,12 percentil, Marek Kotásek zo 6.A, Štefan Mikulaj zo 7.B.

V kategórii Kadet súťažilo 28 žiakov, Alexandra Lukačovská z 8.A triedy so ziskom 92,16 percentil bola úspešnou riešiteľkou, na druhom mieste v rámci školy sa umiestnil Matouš Zajíček z 9.C a na treťom Dominik Walser z 9.A triedy.

Všetkým súťažiacim gratulujeme a ďakujeme za úspešnú prezentáciu našej školy.

Vypracovala: Eva Érseková