Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Exkurzia štvrtákov do hvezdárne

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Exkurzia štvrtákov do hvezdárne

V mesiaci november sa žiaci 4. ročníka zúčastnili na exkurzii do hvezdárne. Navštívili sme Hvezdáreň M. R. Štefánika v Hlohovci. Program v sále planetária ich nielen upútal, ale zároveň si aj formou zážitkového vyučovania upevnili vedomosti o vesmíre získané na hodinách prírodovedy. Veľkým zážitkom pre nich bolo aj vyfotenie sa v skafandri kozmonauta.
Mgr. Eva Kalinová