Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Usmernenie riaditeľky školy k 2.12. 2021

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Usmernenie riaditeľky školy k 2.12. 2021

Od pondelka 6.12. 2021 prechádza 2. stupeň na dištančné vzdelávanie formou online vysielania. Žiaci sa budú pripájať prostredníctvom MS Teams. Vyučovanie bude prebiehať v plnom rozsahu. To znamená, že sa učia všetky predmety aj výchovné. Písomné zadania budú vyučujúci posielať iba v prípade lekárskeho vyšetrenia.

Vianočné prázdniny začínajú už od pondelka 20.decembra 2021. Nástup po prázdninách je 10. januára 2022 v pondelok.

Škola zapožičiava pre záujemcov tablety, prípadne inú potrebnú techniku.

Prajeme žiakom a učiteľom veľa síl a pevné nervy pri online vzdelávaní. Veríme, že naše deti sú natoľko šikovné a schopné, že túto dištančnú formu vzdelávania zvládnu čo najlepšie.

                                                                                                                                                                                                          Vedenie školy