Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Keď pravek ožije…

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Keď pravek ožije…

V škole sa dejú mnohé zázraky. Medzi jeden z nich isto patrila i hodina dejepisu s pani učiteľkou Mgr. Ambrusovou v šiestom ročníku. Naši žiaci na nej totiž oživili pravek! Po mnohých hodinách teoretickej prípravy dostali možnosť ukázať svoju šikovnosť, zručnosť a fantáziu. Zadanie znelo jednoducho-vyrobte predmet, ktorý mohli koncom praveku – začiatkom staroveku používať ľudia. 

Žiaci sa tejto svojej úlohy chopili zodpovedne, a tak sa nám zrazu po škole pohybovali praveké sekery, nože, oštepy ale aj šperky, kópie prvých peňazí či iné praveké poklady. 

S radosťou môžem skonštatovať, že nedošlo k ujme na zdraví ani jedného žiaka a ani jednej dozor konajúcej pani učiteľky či pána učiteľa. 🙂

Žiakom sa podarilo nie len verne zhotoviť svoje predmety, ale aj spolužiakom pochopiteľne vysvetliť, ako svoj predmet vyrábali a na čo mal slúžiť.

Verím, že sa podobnej aktivity opäť chopia s radosťou nadšením, aké prejavili pri tejto úlohe. 

Mgr. Katarína Ambrusová