Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Vianočné pozdravy seniorom

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Vianočné pozdravy seniorom

Prišiel čas vianočných sviatkov a žiaci zo 4. C sa pod vedením p. uč. triednej rozhodli urobiť niekomu radosť. Na hodine výtvarnej výchovy vyrobili vianočné pozdravy. Každý žiak vyrobil vlastnoručne pozdrav a spolu s malým veršíkom ho poslal jednému seniorovi alebo seniorke do domova dôchodcov v Košiciach. Týmto im žiaci chceli pripomenúť, že nie sú na svete sami a niekto na nich myslí. Veria, že im urobia takýmto malým darčekom tohtoročné sviatky krajšími.

triedna učiteľka Mgr. Zuzana Vozárová