Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vianočný pozdrav od Rady školy

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Vianočný pozdrav od Rady školy

Pokojné a spokojné Vianoce 2021, všetko dobré a potrebné do nového roku!


Žiakom prajeme radosť zo splnených želaní,
v novom roku návrat do školy medzi spolužiakov.


Rodičom rodinnú pohodu pri sviatočnom stole,
v novom roku najmä návrat do normálnych koľají.


Pani  riaditeľke, pani učiteľkám, pánom učiteľom a všetkým zamestnancom základnej školy spokojné sviatky a potrebný oddych, v novom roku návrat ku prezenčnému vzdelávaniu.

Veselé Vianoce, šťastný a spokojný rok 2022 Vám praje

 Rada školy pri Základnej škole Dunajská Lužná