Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Usmernenie riaditeľky školy- návrat do škôl 10.1. 2022

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Usmernenie riaditeľky školy- návrat do škôl 10.1. 2022

  1. Od pondelka 10. januára 2022 sa bude prezenčne vzdelávať 1. aj 2. stupeň základnej školy podľa riadneho rozvrhu.
  2. Na základe vyhlášky ÚVZ č. 262 je nariadené povinné prekrytie horných dýchacích ciest. Rúška sú povinné už od prvého ročníka.
  3. Ministerstvo školstva odporúča rodičom, aby svoje dieťa pretestovali ATG testom pred nástupom do školy a aj počas týždňa, to znamená dvakrát týždenne.
  4. Základná škola sa bude naďalej riadiť dokumentom Školský semafor. Podrobnejšie sa s dokumentom Školský semafor oboznámite na webovej stránke ministerstva školstva.
  5. Žiadame všetkých rodičov, aby z dôvodu zachovania prezenčného vyučovania a čo najdlhšej prítomnosti detí v škole, pristupovali k dodržiavaniu školského semaforu zodpovedne. V prípade zmeny zdravotného stavu svojho dieťaťa alebo rodinného príslušníka /súvisiaceho s ochorením Covid-19/ treba neodkladne informovať triedneho učiteľa a riaditeľku školy, aby sme včas zamedzili šíreniu ochorenia v škole.
  6. Všetci žiaci základnej školy, ktorí sa doteraz stravovali v školskej jedálni, sú prihlásení na obed. V prípade, že dieťa v pondelok 10.1. 2022 nenastúpi do školy, rodič žiaka odhlási z obeda do 8.00 hod. telefonicky, sms správou v tvare /meno, trieda, dátum odhlásenia/ na telefónnom čísle 0911 352 444.

Vedenie a zamestnanci školy sa tešia na opätovné stretnutie so svojimi žiakmi.

 

Dunajská Lužná 6.1.2022                                                          PaedDr. Iveta Slobodníková