Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Environmentálny projekt: Recyklohry

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Environmentálny projekt: Recyklohry

Od januára 2020 sa naša škola zapojila do nového projektu súvisiaceho s triedením odpadov.

Vo vestibule školy je umiestnená červená zberná nádoba na vyradené drobné elektrozariadenia. Túto zbernú nádobu poskytla škole spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zabezpečuje zber a recykláciu nefunkčných elektrozariadení.

Cieľ projektu: aby sme si všetci uvedomili, že nefunkčné elektrické zariadenia nepatria na skládky ani do kontajnera na komunálny odpad.

Zber elektrozariadení je spojený so súťažou medzi školami. Každá prihlásená škola získava body za množstvo nazbieraných elektrozariadení a ďalšie body za plnenie súťažných úloh s ekologickou tematikou. Za tieto body môže škola získať rôzne učebné pomôcky, hry a športové potreby.

Rodičia môžu tiež pomôcť svojim deťom, ak im dovolia vyradené drobné elektrospotrebiče odovzdať do zbernej nádoby v škole. Umožnia tým ich recykláciu a pomôžu deťom získať body na nákup odmien.

Ďalšie informácie o projekte sú k dispozícii na www.recyklohry.sk

Koordinátor projektu: Mgr. Eva Érseková