Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Školské kolo Pytagoriády

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Školské kolo Pytagoriády

Už dlhé roky sa žiaci našej školy zapájajú do mnohých matematických súťaží. Jednou z nich je aj Pytagoriáda. Triedy 3. a 4. ročníka písali súťaž v škole. Ročníky druhého stupňa a  triedy 1. stupňa v karanténe  písali súťaž online.

Do súťaže sa rok čo rok prihlasuje stále viac a viac žiakov, čo nás teší. Za ročníky 3. a 4. sa súťaže zúčastnilo 189 žiakov, za triedy 5.-8. ročníka  130 žiakov.  Deti sa do súťaže hlásia dobrovoľne, prípadne na odporúčanie učiteľa matematiky.

Najúspešnejší žiaci za za jednotlivé ročníky:

3. roč.    1.Herman Tibor                                3.E

                2.Húšťavová Ema                            3.E

                3.Kotúčková Sarah Sofia                3.A

4.roč.    1.Nagy Tomáš                                    4.D

                2.Šalak Štefan                                  4.D

                3.Kalužná Nina                                4.B

5. roč.    1.Gonda Viliam                                 5.E

                2.Martinkovič Maroš                      5.A

                3.Špaček Jakub                               5.B

6. roč.   1.Rychnavský Matej                         6.C

                2.Chalmovská Agáta                      6.A

                3.Majerníková Tereza                     6.D

7. roč.   1.Orbánová Beáta                             7.B

                2.Hamel David                                 7.A

                3.Adamčiak Filip                             7.C

8. roč.   1.Práznovský Šimon                         8.B

                2.Ceizelová Ella                                8.B

                3.Hideghéty Filip                              8.B

Okrem uvedených žiakov, patrí uznanie aj ďalším žiakom, ktorí skončili v kateg. ,,úspešný riešiteľ“ a tiež pani učiteľkám, ktoré majú chuť popri bežnému vyučovaniu zapájať talentované deti do rôznych olympiád a súťaží. Verím, že sa našim žiakom bude dariť aj v okresnom kole. Držme im palce!

PaedDr. Iveta Slobodníková