Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Úspešná adventná zbierka trvanlivých potravín v ZŠ Dunajská Lužná

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Úspešná adventná zbierka trvanlivých potravín v ZŠ Dunajská Lužná

Počas adventného obdobia sa v našej ZŠ Dunajská Lužná uskutočnila zbierka potravín pre osamelých občanov alebo občanov vo finančnej tiesni, ktorou sme chceli v predvianočnom čase prejaviť týmto ľuďom spolupatričnosť a pochopenie. Celý týždeň prinášali deti aj ich rodičia do budov tašky nielen s potravinami, sladkosťami ale aj drogériou.

Zbierka dopadla vďaka vašej štedrosti a empatii nad očakávanie. Vyzbieralo sa viac ako 300 kg potravín a hygienických potrieb.

Z časti príspevkov organizátori pripravili balíčky, ktoré odovzdali do rúk prijímateľov osobitne v každej časti obce. Zvyšok potravín bol umiestnený do  centra potravinovej pomoci, ktoré dočasne sídli pri klubovni OFK Dunajská Lužná.

Tento úžasný výsledok by sme, vážení rodičia a spoluobčania, bez Vašej podpory nedosiahli. Potešili ste desiatky ľudí.  Preto Vám patrí veľké poďakovanie za aktívnu pomoc a pochopenie. Sme radi za každý prejav ľudskosti.

                  Za organizátorov Iveta Slobodníková, Lukáš Haizer a Barbora Brodzianska

Balenie balíčkov
Balíčky
centrum potr. pomoci
Tašky s potravinami