Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Šesť statočných

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Šesť statočných

V našej obci sa nachádza niekoľko ,,zákutí“, ktoré nie sú peknou vizitkou Dunajskej Lužnej. Mnohí okolo takýchto znečistených miest v strede obce obchádzajú tváriac sa, že ich sa to netýka, nech to zariadi orgán spravujúci obec alebo niekto iný. Preto sme s radosťou prijali informáciu, že skupinka mladých ľudí – žiakov ZŠ Dunajská Lužná v zložení Matej Baček, Tamara Blizniaková, Adam Havlín, Filip Hrušovský, Karin Mészárosová a Lea Ročková – sa na  výzvu pani asistentky Andrejky Paľagovej dobrovoľne pustila do zveľaďovania terasy pred reštauráciou Jánošík. Je to miesto, kadiaľ chodia ľudia z celého sídliska a deti do školy či do škôlky a nie je v poriadku, aby sme na ne nechali  pôsobiť špinu a neporiadok. Mládežníci si priniesli svoje náradie a pustili sa do práce. Výsledok môžete sami porovnať.

Žiakov za ich /v dnešnej dobe ojedinelý počin/ chválim, lebo vďaka nim bude naša obec zasa o niečo krajšia. Pevne verím,  že  svojim príkladom podnietia aj ďalších, ktorí by svojou aktivitou chceli prispieť k čistejšej Dunajskej Lužnej.

                                Vedenie ZŠ