Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Vedomostná súťaž Všetkovedko

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Vedomostná súťaž Všetkovedko

Aj napriek obmedzeniam dlhodobej pandémie sa nám podarilo uskutočniť tento rok ďalší ročník súťaže Všetkovedko. Žiaci 1. stupňa súťažili v troch kategóriách: Všetkovedko 2 (druháci), Všetkovedko 3 (tretiaci) a Všetkovedko 4 (štvrtáci).

Súťaž sa konala v kmeňových triedach žiakov za pomoci triednych učiteliek v utorok 30. 11. 2021. Zabezpečili sme tým, že sa kolektívy nemiešali. Z dôvodu, že niektoré triedy boli v karanténe, mali sme aj druhé kolo, ktoré sa konalo o týždeň neskôr 7. 12. 2021. V oboch  sa zúčastnilo spolu 83 žiakov, z toho 26 druhákov, 38 tretiakov a 19 štvrtákov.

Pri správnom vypĺňaní odpoveďových hárkov pomáhali žiakom triedne učiteľky, za čo im chcem veľmi pekne poďakovať.

Súťaž prebiehala anonymne. Každému žiakovi bol pridelený vlastný kód. Žiaci si skúšali všeobecné vedomosti, logické myslenie a v neposlednom rade aj matematiku, či vo vyšších kategóriách aj cudzí jazyk.

Dnes už poznáme úspešných riešiteľov jednotlivých kategórií. Najvyšší počet bodov získali:

Všetkovedko 2 – Michal Š. z 2. A (154 bodov),

                             Lilien Š. 2. C (154 bodov)

Všetkovedko 3 – Lilien K. 3. C (193 bodov)

Všetkovedko 4 – Nina K. 4.B (166 bodov)

Víťazi súťaže získajú diplom a malú pozornosť za úspešné umiestnenie.

Všetkým srdečne gratulujeme!

                                                                              Koordinátor Mgr. Zuzana Vozárová